1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare din 11 mai 2022

In cadrul sedintei ordinare din 11 mai 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabileste conditiile de autorizare a constituirii unui fond de pensii facultative, inclusiv cerintele fata de forma si continutul, precum si modul de intocmire si modificare a actelor conexe constituirii unui fond de pensii facultative, incepand cu clarificarea si specificarea expresa a documentatiei necesare a fi prezentata la CNPF pentru eliberarea avizului de constituire a fondului de pensii si finalizand cu forma cererilor si forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

Autorizare:

Retragerea licentei AEI "BOLDURESTI" pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

Aprobarea dnei Elena Rodnitchii in calitate de persoana cu functie de raspundere - contabil-sef al BAR "PRIMGROUP-ASIG" SRL;

Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare "EUASIG" SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, pe termen nelimitat. De asemenea, a fost aprobata candidatura dnei Victoria Lisnevschi in calitate de persoana cu functie de raspundere administrator al BAR "EUASIG" SRL si exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,EUASIG" SRL catre II ,,BANAGA RODICA".

Supraveghere:

Prescrierea SA "TOPAZ" sa conformeze prevederile statutului cu legislatia in vigoare, in termen de pana la data de 31.07.2022, cu prezentarea acestuia CNPF si societatii de registru "Registrator-Centru" SA, dupa inregistrarea modificarilor conform actelor normative;

Prescrierea SA "UNIVERSCOM" sa prezinte autoritatii de supraveghere, in termen de 5 zile lucratoare, in volum complet informatia/materialele solicitate, in contextul examinarii unor petitii adresate autoritatii de catre actionarul societatii.