1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 6 iulie 2022

In cadrul sedintei din 6 iulie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

 1. Reglementare
 • Proiectul Regulamentului privind activitatea de depozitare a activelor fondului de pensii facultative, care stabileste reglementari privind serviciile si activitatile depozitarului, procedura de avizare in cazul inlocuirii depozitarului si modul de transmitere a activelor catre un alt depozitar. Documentul urmeaza sa fie remis spre avizare si consultare autoritatilor publice si partilor interesate, precum si plasat pe pagina web a CNPF.

II. Autorizare

 • Aprobarea in calitate de entitate de audit a Intreprinderii Mixte Moldo-Engleze "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" SA si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA.
 • Aprobarea in calitate de entitate de audit a companiei "BDO Audit&Consulting" SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA.
 • Aprobarea numirii dnei Anastasia Chistol in calitate de conducator al Reprezentantei Hancesti a "MOLDASIG" SA, cu eliberarea avizului corespunzator.
 • Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari "BV Fiduciar Invest" SA, "Econ-Renastere" SA si "Compania Fiduciara a Feroviarilor" SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a :
 • darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "AVIS-NORD", in suma de 150 000 lei, in numar de 150 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti;
 • reducerii capitalului social al Companiei de Asigurari "GALAS" SA cu 4 986 828 lei prin micsorarea valorii nominale a actiunilor emise de la 99 lei la 50 lei. Capitalul social al societatii dupa reducere va constitui 5 088 600 lei, fiind divizat in 101 772 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 50 lei;
 • restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Firma de Productie si Comert "FRATIE-94" SA, si majorarea capitalului social cu 471 405 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 10 lei la 43 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 614 255 lei, divizat in 14 285 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala a unei actiuni de 43 lei;
 • restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni pentru constructii generale "MONTAJ", si majorarea capitalului social cu 507 150 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 10 lei la 60 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 608 580 lei, divizat in 10 143 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 60 lei.
 • Autorizarea reorganizarii Societatii pe actiuni "LOGHIA" prin transformare in societate cu raspundere limitata.

III. Supraveghere

 • Initierea controlului tematic privind respectarea de catre asiguratori a prevederilor cadrului normativ primar ce reglementeaza activitatea de asigurare pentru clasele de asigurari generale (1, 2, 3, 8 si 10), in partea ce tine de incheierea contractelor de asigurare, conform conditiilor de asigurare in limitele tarifului de asigurare si a coeficientilor de rectificare (primele de asigurare) notificati autoritatii de supraveghere, la situatia din 30.06.2022.
 • In vederea finalizarii procedurii de lichidare a activitatii societatii de registru "Registru Ind" SA, CNPF a luat act de acordurile bilaterale incheiate intre compania respectiva si societatile de registru, care vor prelua si asigura tinerea registrelor detinatorilor de valori mobiliare ai unor emitenti.