1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 29 martie 2022

In cadrul sedintei ordinare din 29 martie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nonbancare.

Acestea sunt impartite in doua categorii:

Reglementare

Proiectul de modificare a Hotararii CNPF nr. 57/13/2018, care urmareste ajustarea formulei de calcul al primei de asigurare de baza pentru asigurarea unui nivel suficient al primei de asigurare intru achitarea despagubirilor de asigurare si protejarea drepturilor consumatorilor. In particular, amendamentele prevad limitarea cheltuielilor asiguratorilor si ajustarea formulei de calcul prin includerea cotei factorului de incarcare ca efect al aplicarii sistemului bonus-malus, care se va determina in baza distributiei numarului de polite de asigurare in functie de clasele bonus-malus. Proiectul de hotarare urmeaza sa fie expediat spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate, precum si supus consultarilor publice;

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legile nr. 1134/1997, nr. 171/2012 si nr. 234/2016), scopul caruia este crearea cadrului legal pentru activitatea de tinere a registrului actionarilor de catre societatile de registru. Avand in vedere stabilirea exhaustiva, potrivit proiectului de lege, a criteriilor emitentilor de valori mobiliare ale caror registre a actionarilor se vor tine de Depozitarul central unic (DCU), respectiv, renuntarea la transmiterea integrala a registrelor catre DCU, se impune necesitatea de a reglementa activitatea societatilor de registru si de a le reincorpora in cadrul normativ primar al pietei de capital. Documentul urmeaza sa fie expediat Ministerului Finantelor pentru initierea procedurii de avizare/expertizare si consultare publica.

Autorizare

Aprobarea dnei Mariana LUCA in calitate de persoana cu functie de raspundere - contabil-sef al CA "ACORD GRUP" SA;

Aprobarea dnei Viorica BONARI-SAVULEAC in calitate de contabil-sef al CA "GARANTIE" SA;

Respingerea cererii BAR "TOPASIG" SRL privind eliberarea licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si reasigurari, pe termen nelimitat, avand la baza necorespunderea administratorului desemnat cerintelor aferente criteriului de calificare stabilite in Regulamentul privind licentierea pe piata asigurarilor (nr. 47/6/2018);

Aprobarea candidaturilor lui Vladislav Golban in functia de administrator si dnei Rodica Golban in functia de contabil-sef ai AA "SIMPLU-ASIG" SRL, cu inregistrarea entitatii respective in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a radierii valorilor mobiliare ale IM "GLASS CONTAINER PRIM" SA in numar de 285 343 actiuni ordinare nominative, urmare a reorganizarii prin absorbtie de catre IM "GLASS CONTAINER COMPANY" SA. De asemenea, a fost inregistrata schimbarea denumirii IM "GLASS CONTAINER COMPANY" SA in SA "VETROPACK CHISINAU";

Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: Restaurantul "CASA NUNTII-NOROC" si Intreprinderea Piscicola "COSTESTI";

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • "COTEAF", in numar de 2 000 actiuni ordinare nominative;
  • "GRADALOGISTIC", in numar de 2 850 actiuni ordinare nominative;
  • "BADEN-BADEN", in numar de 40 979 actiuni ordinare nominative;
  • "MIRVLAD", in numar de 800 actiuni ordinare nominative;
  • "DACIA-MCI", in numar de 13 442 actiuni ordinare nominative;
  • AGENTIA "TREI G", in numar de 20 000 actiuni ordinare nominative;
  • "VICTORIA-TUM", in numar de 22 602 actiuni ordinare nominative;
  • "POD-MOCT", in numar de 2000 actiuni ordinare nominative;
  • "INTREPRINDEREA PENTRU SELECTIE SI REPRODUCTIE IN ZOOTEHNIE MICAUTI", in numar de 45000 actiuni ordinare nominative.