1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 28 iunie 2022

In cadrul sedintei din 28 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

 • Proiectul Regulamentului privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea unei piete interne pentru acumularea si furnizarea de pensii facultative, administrate privat si bazate pe capitalizare. Documentul urmeaza a fi supus consultarilor publice, in conditiile prevederilor legislatiei, precum si plasat in acest scop, pe pagina web a CNPF.
 • Modificarea Instructiunii cu privire la raportarile persoanelor licentiate si autorizate pe piata de capital, aprobata prin Hotararea CNPF nr. 38/5/2015, care urmareste digitalizarea proceselor de raportare si colectare a datelor de la persoanele licentiate si autorizate pe piata de capital. 
  Autorizare
 • Autorizarea reorganizarii Societatii pe actiuni "SOFTCOM" prin transformare in societate cu raspundere limitata.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participatiilor calificate detinute indirect in capitalul social al SA "ACORD GRUP" SA.
 • Aprobarea in calitate de entitate de audit ,,MOLDAUDITING" SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul SA "ACORD GRUP" SA.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru inregistrarea de stat a Statutului CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" (in redactie noua), aprobat la adunarea generala extraordinara a actionarilor din 19.04.2022.
 • Eliberarea avizului prealabil pentru inregistrarea de stat a Statutului Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA (in redactie noua), aprobat la adunarea generala extraordinara a actionarilor din 14.06.2022.
  Supraveghere
 • Prescrierea unor organizatii de creditare nebancara sa achite, in termen de 10 zile, platile regulatorii de functionare restante si penalitatile aferente.
 • Prescrierea repetata a BAR "OMNIS" SRL sa prezinte documentele si informatiile aferente reperfectarii licentei urmare a modificarii adresei juridice, precum si documentele aferente aprobarii persoanei cu functie de raspundere (administrator).