1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 24 iunie 2022

In cadrul sedintei din 24 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Autorizare

  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "PROIECTCONSERVICE", si majorarea capitalului social cu 945 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 10 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 1 050 000 lei, divizat in 105 000 de actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei.
  • Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "ANGELICA R PRIM" si "LA GEVA".
  • Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari "BV Fiduciar Invest" SA, "Econ-Renastere" SA si "Compania Fiduciara a Feroviarilor" SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.
  • Inregistrarea in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a OCN "U CAPITAL" SRL.
  • Reluarea activitatii de creditare nebancara de catre OCN "CREDIT CORE" SRL.
  • Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in statutele asociatiilor de economii si imprumut: "CERNOLEUCA" si "DUSMANI".
  • Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participatiilor calificate detinute direct in cadrul SA "ACORD GRUP" SA, implicit reducerea participatiei calificate detinute direct de "BELLE VUE" SRL de la 19,09625% pana la 0% si majorarea participatiei calificate detinute direct de Compania Aeriana "VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER" SRL de la 80,90375% pana la 100%.
  • Aprobarea dnei Svetlana Lupascu pentru exercitarea interimatului functiei de director general al SAR "MOLDCARGO" SA.

Supraveghere

  • Prescrierea Depozitarului Central Unic si societatilor de registru sa-si conformeze activitatea la legislatia aferenta identificarii beneficiarilor efectivi ai societatilor pe actiuni.
  • Initierea controlului complex in cadrul AEI ,,VICTORIA - SARATENII VECHI".