1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 22 noiembrie 2022

In cadrul sedintei din 22 noiembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

  1. Autorizare
  • Aprobarea dlui Igor DOLGHI in functia de director general adjunct al Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA, (cu exercitarea interimatului functiei de director general, dupa caz).
  • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a darilor de seama privind:
  • valorile mobiliare plasate la infiintarea Societatii pe actiuni "GENERAL TOP COMPANY", in suma de 9 481 406 lei, in numar de 9 481 406 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu;
  • rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "SUCEAVA", in suma de 230 000 lei, in numar de 230 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti.
  • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:
  • "COMBINATUL AUTO NR. 5", in numar de 112 108 actiuni ordinare nominative;
  • "MOLDTEHMED", in numar de 106740 actiuni ordinare nominative.