1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 21 iunie 2022

In cadrul sedintei ordinare din 21 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

Modificarea Hotararii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018, care urmareste ajustarea formulei de calcul al primei de asigurare de baza ca efect al aplicarii sistemului bonus-malus, care se va determina in baza distributiei numarului de polite de asigurare in functie de clasele bonus-malus. Potrivit unor simulari privind estimarea cuantumului factorului de incarcare ca efect al aplicarii sistemului bonus-malus, pentru anul 2019 acesta a constituit 27,15% si pentru anul 2020 - 26,41%. Aplicand formula de calcul al primei de baza, se estimeaza o crestere de cca 36% a primei de asigurare. Proiectul a fost supus avizarii la institutiile interesate si consultarilor publice. Documentul se expediaza Ministerului Justitiei pentru inregistrare si urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Proiectul de modificare si abrogare a unor acte normative ale autoritatii de supraveghere ce vizeaza efectuarea auditului in domeniul asigurarilor. Proiectul propune amendarea Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (Hotararea CNPF nr. 19/3/2019) in vederea clarificarii unor aspecte aferente procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entitatilor de audit in/din lista entitatilor eligibile, definitivarii criteriilor de eligibilitate a entitatii de audit, pentru efectuarea auditului in domeniul asigurarilor, stabilirea unor aspecte aferente procedurii de modificare a componentei echipei. Totodata, se introduce auditul obligatoriu in scop de supraveghere a situatiilor financiare specializate si consolidate. Proiectul urmeaza sa fie transmis spre avizare autoritatilor publice, partilor interesate si supus consultarilor publice. Consecvent, in vederea conformarii la Legea nr. 271/2017 privind auditului situatiilor financiare, se propune abrogarea Hotararii CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerintele de certificare a auditorilor participantilor profesionisti la piata financiara nebancara. Totodata, documentul prevede operarea unor modificari la Regulamentul cu privire la cerintele fata de persoanele cu functii de raspundere ale asiguratorilor/reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari (Hotararea CNPF nr. 13/3/2008).

Supraveghere

In corespundere cu Planul de activitate a CNPF pentru anul 2022, a fost finalizat controlul tematic privind respectarea de catre CA "ASTERRA GRUP" SA a cadrului normativ aferent calitatii activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului, verificarii corectitudinii formarii si mentinerii rezervelor tehnice de asigurare la situatiile din 30.09.2021 si din 31.12.2021, precum si verificarii respectarii legislatiei privind achitarea retributiilor intermediarilor in asigurari si a propriilor reglementari aferente cheltuielilor de achizitie la situatia din 31.12.2021.

Initierea procedurii administrative in vederea efectuarii, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de catre OCN-le inregistrate in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a cerintelor in partea ce tine de continutul informatiei generalizate de instrumentul destinat rezolvarii ecuatiilor in vederea determinarii costului total al creditului nebancar/leasingului financiar, inclusiv accesarea/utilizarea acestuia in practica de catre grupul de control.