1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 20 septembrie 2022

In cadrul sedintei de marti, 20 septembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Autorizare

 • Aprobarea Firmei de audit ,,MOLDAUDITING" SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA "GARANTIE" SA.
 • Radierea OCN "BONELITGRUP" SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a schimbarii denumirii Societatii pe actiuni "CARMEZ" in "RENSERV PLUS".
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a:
 • restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "CARDINAL-PLUS" si majorarea capitalului social cu 595 000 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 18 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunilor va constitui 630 000 lei, divizat in 35 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 18 lei.
 • restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "PRICHINDEL" si majorarea capitalului social cu 301 100 lei prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 602 200 lei, divizat in 3 011 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 200 lei.
 • darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "RENET" in suma de 452 968 lei, in numar de 224 343 actiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor banesti.
 • Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "MOLDTEHMED" si "PISCINIS".
  Supraveghere
 • Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,CORLATENI" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022. Totodata, Consiliul de administratie al CNPF a prescris administratorilor entitatii mentionate sa se conformeze neconditionat cerintelor regulamentare si sa remedieze carentele constatate de misiunea de control.
 • Initierea controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,PRIMCREDIT" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.09.2019-31.08.2022.