1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 13 iunie 2022

In cadrul sedintei extraordinare din 13 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in statutul IMCA "GRAWE CARAT Asigurari" SA, aprobate la adunarea generala ordinara anuala prin corespondenta a actionarilor din 29.04.2022;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe actiuni Pentru Protectia Cerealelor "PROTECTIA", in numar de 620 actiuni ordinare nominative;

Aprobarea dlui Stanislav Nuta in calitate de persoana cu functie de raspundere - administrator al BAR ,,ASPREM ELITE" SRL. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea imputernicirilor contabilului-sef al BAR ,,ASPREM ELITE" SRL catre "ACCFIN SOLUTIONS" SRL;

Aprobarea dnei Elena Pepelea in calitate de persoana cu functie de raspundere - contabil-sef al CA "ASTERRA GRUP" SA;

Aprobarea in calitate de entitate de audit a companiei ,,MOLDAUDITING" SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul CA "GENERAL ASIGURARI" SA;

Includerea entitatii de audit "MOORE STEPHENS KSC" SRL in lista entitatilor de audit eligibile sa efectueze auditul unui asigurator (reasigurator).