1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 1 si 7 iunie 2022

In cadrul sedintelor ordinare din zilele de 1 si 7 iunie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a statutului AEI "CIRCULAR-FIN" in redactie noua, aprobat de adunarea generala extraordinara a membrilor din 16.05.2022;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "DACIA-LV", in suma de 21 050 010 lei, in numar de 1 403 334 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 15 lei, din contul mijloacelor banesti;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "FERARU-S" si majorarea capitalului social cu 600 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 31 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 620 000 lei, divizat in 20 000 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 31 lei;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "MERCURIU K" si majorarea capitalului social cu 556 393 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 2 lei la 19 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 621 851 lei, divizat in 32 729 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 19 lei.

Supraveghere

Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de catre CIA "TRANSELIT" SA a cadrului normativ in partea ce tine de calitatea activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului, corectitudinea formarii si mentinerii rezervelor tehnice de asigurare (RPN si RDDN) la situatiile din 30.09.2021 si din 31.12.2021, precum si verificarea respectarii legislatiei privind achitarea retributiilor intermediarilor in asigurari si a propriilor reglementari aferente cheltuielilor de achizitie la situatia din 31.12.2021. Totodata, autoritatea de supraveghere a prescris entitatii mentionate sa se conformeze neconditionat cerintelor regulamentare si sa remedieze carentele constatate de misiunea de control;

Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,CRUGLIC" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.04.2019-31.03.2022 si, respectiv, prescrierea conformarii neconditionate cerintelor regulamentare si remedierii carentelor constatate de misiunea de control.