1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Decizii ale Consiliului de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare - 1 iulie 2022

In cadrul sedintei din 1 iulie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii de reglementare aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

  • Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF din domeniul de reglementare a activitatii birourilor istoriilor de credit, care are drept scop aducerea in concordanta a acestora cu prevederile Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (modificata prin Legea nr. 175/2021). Principalele modificari si actualizari vizeaza excluderea obligativitatii exprimarii consimtamantului persoanei fizice pentru prelucrarea informatiei din istoria de credit, dar cu respectarea de catre sursa/utilizatorul de informatii a legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, extinderea listei entitatilor care pot avea calitatea de surse de formare a istoriei de credit, concretizarea tipului si volumului informatiei care poate fi solicitata de catre utilizator etc. 
    De asemenea, avand in vedere obligatia tuturor creditorilor (bancari si nebancari) de a verifica informatia din istoria de credit din toate birourile licentiate, in scopul mentinerii unui echilibru financiar in raport cu consumatorii - persoane fizice, a fost plafonat pretul unui raport de credit, obtinut in cadrul schimbului de informatii intre birouri.
  • Modificarea Anexei 1 din Hotararea CNPF nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare si aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto. Modificarile au survenit in urma ajustarii formulei de calcul al primei de asigurare de baza ca efect al aplicarii sistemului bonus-malus, fiind estimata o crestere de cca 36% a primei de asigurare odata cu aplicarea acesteia. Proiectul Hotararii urmeaza sa fie expediat spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate, precum si sa fie supus procedurii de consultari publice, in conditiile prevederilor legislatiei in vigoare. Acesta va putea fi consultat si pe pagina web a CNPF, la rubrica "Cadrul normativ", subrubrica "Consultari publice".