1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF, din data de 22 martie 2022

In cadrul sedintei ordinare din 22 martie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nonbancare.

Reglementare:

Proiectul de modificare a unor acte normative din domeniul de reglementare a activitatii birourilor istoriilor de credit, scopul caruia este aducerea in concordanta a acestora cu ultimele modificari la Legea privind birourile istoriilor de credit (nr. 122/2008), dar si actualizarea unor norme depasite. In special, este vorba de inlocuirea consimtamantului la prelucrarea informatiei din istoria de credit cu cerintele de respectare de catre sursa/utilizator a legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal in cazul subiectului persoana fizica, extinderea listei entitatilor care pot avea calitatea de surse de formare a istoriei de credit, racordarea cerintelor de raportare in cadrul schimbului de informatii intre birouri etc. Proiectul de Hotarare urmeaza sa fie expediat spre avizare autoritatilor, institutiilor interesate si supus consultarilor publice.

Autorizare:

Exprimarea acordului pentru numirea dnei Ala Golban in calitate de conducator (Vicepresedinte) al operatorului de piata SA "Bursa de Valori a Moldovei", pentru o perioada de 3 ani;

Aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie, initiata de ofertantul AS IuteCredit Europe, obiectul careia il constituie procurarea a 327 692 actiuni ordinare nominative emise de "ENERGBANK" SA, la pretul de 213,04 lei per actiune, cu durata de 14 zile din data anuntarii ofertei publice.