1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF din 5 aprilie 2022

In cadrul sedintei ordinare din 5 aprilie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nonbancare.

Autorizare:

Admiterea demersului BAR "EUASIG" SRL privind retragerea cererilor aferente eliberarii licentei si avizarii persoanelor cu functie de raspundere si finalizarea procedurilor administrative initiate;

Aprobarea candidaturilor desemnate pentru functia de membri ai comitetului de audit in cadrul IM CA "GRAWE CARAT ASIGURARI" SA: Klaus Scheitegel, Othmar Ederer si Paul Swoboda;

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor si completarilor operate in Statutul AEI "CH-FINANTE", aprobate de adunarea generala a membrilor tinuta prin corespondenta in data de 06.03.2022;

Avizarea admiterii spre tranzactionare pe piata reglementata a valorilor mobiliare emise de "BAZA DE TRANSPORT AUTO nr. 31 CHISINAU" SA;

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul SRL SISTEME DE EVALUARI SI INVESTITI, adresata actionarilor Societatii pe actiuni "AGAT", obiectul careia il constituie 754 410 actiuni ordinare nominative;

Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul BRATECKA Larisa, adresata actionarilor Societatii pe actiuni Intreprinderea Alimentatiei Publice Cafenea "VISTERNICENI", obiectul careia il constituie 873 actiuni ordinare nominative;

Exprimarea acordului pentru numirea dlui Tudor Muravschi in functia de conducator (presedinte) al operatorului de piata SA "Bursa de Valori a Moldovei", pentru o perioada de trei ani.

Supraveghere:

Dispunerea controlului tematic privind respectarea de catre CIA "TRANSELIT" SA a cadrului normativ in partea ce tine de calitatea activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului, verificarea corectitudinii formarii si mentinerii rezervelor tehnice de asigurare la situatiile din 30.09.2021 si 31.12.2021, precum si verificarea respectarii legislatiei privind achitarea retributiilor intermediarilor in asigurari si a propriilor reglementari aferente cheltuielilor de achizitie la situatia din 31.12.2021;

Prescrierea repetata administratorului OCN "BONELITGRUP" SRL in vederea conformarii cerintelor legislatiei si inlaturarii, in termen de 10 zile lucratoare, a incalcarilor constatate. Totodata, autoritatea de supraveghere a decis sanctionarea entitatii mentionate pentru neexecutarea prescriptiilor anterioare emise de CNPF, prin prisma normelor mentionate la art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018;

Prescrierea administratorilor a 8 asociatii de economii si imprumut sa instraineze in termen de pana la 1 iunie 2022 valorile mobiliare (actiuni preferentiale nominative cu dividende nefixate) emise de SA "Corporatia de Finantare Rurala".