1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 31 ianuarie 2023

In cadrul sedintei din 31 ianuarie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Inregistrarea AA "T. INFINITY ASIG" SRL in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance si aprobarea dnei Tatiana Spataru in functia de administrator si contabil-sef la aceasta entitate.

Reperfectarea licentei BIC "VIA SCOPE" SRL pentru desfasurarea activitatii biroului istoriilor de credit, prin substituirea anexei la licenta cu includerea sucursalei nr. 1, cu sediul MD-2012, mun. Chisinau, str. Bucuresti, 88.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:

  • a valorilor mobiliare plasate la infiintarea "B & M TEST" SA, in suma de 10 493 000 lei, in numar de 10 493 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu;
  • a restructurarii emisiunilor de valori mobiliare ale BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA, urmare a fractionarii valorilor mobiliare emise anterior, prin majorarea numarului de actiuni de la 1 037 634 la 103 763 400, concomitent cu reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 200 lei la 2 lei. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunilor va constitui 207 526 800 lei, divizat in 103 763 400 de actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 2 lei;
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "CEREALE-GLODENI" SA, in suma de 329 099 lei, in numar de 329 099 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 600 000 lei, divizat in 600 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de un leu;
  • a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Intreprinderea Greceasca "HELLAS GROUPS" SA, prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 990 lei la 3 315 lei, si majorarea capitalului social cu 420 825 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunilor va constitui 600 015 lei, divizat in 181 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 3 315.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de "COTITEB-GRUP" SA, in numar de 20 240 actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • Centrul de intretinere a masinilor de constructii "SERVICOMAS", in numar de 175 270 actiuni ordinare nominative;
  • PUBLICATIA PERIODICA "TAINELE SANATATII", in numar de 10 000 actiuni ordinare nominative;
  • "DUNAV", in numar de 2 565 actiuni ordinare nominative;
  • "VITA-LIC", in numar de 20 440 actiuni ordinare nominative.

CNPF a supravegheat: 

Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind verificarea conformarii CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA la prevederile legale in partea ce tine de corectitudinea formarii si mentinerii rezervei de prima necastigata si rezervei de daune declarate, dar nesolutionate, precum si respectarii regulilor de contractare a reasigurarilor si a programului de reasigurare al asiguratorului, inclusiv a cerintelor fata de acesta, la situatia din 30.09.2022. Concomitent, Consiliul de Administratie a prescris companiei de asigurari sa se conformeze prevederilor actelor normative, precum si sa intreprinda masurile de rigoare privind inlaturarea incalcarilor reflectate in actul de control tematic.

Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,BRD FINANTE" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.12.2019-30.11.2022. Totodata, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor entitatii respective, in termen de 2 luni, sa desemneze si, respectiv, sa confirme in functie conducatorul (administratorul) filialei nr. 1 "Ialoveni".