1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 28 februarie 2023

In cadrul sedintei din 28 februarie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Inregistrarea AA "BASAUTO GRUP" SRL in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance si aprobarea dl Evghenie Calmic in functia de administrator la aceasta entitate.

Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevola, initiata de ofertantul multiplu in componenta: Lidia Cinpoies, Nicolai Cinpoies, Ion Cotelea, Victor Rosca, Alexandru Rusnac, Irina Sincarenco si Eduard Simes, obiectul careia il constituie procurarea a 17 495 actiuni ordinare nominative emise de "BAZA DE TRANSPORT AUTO NR. 31 CHISINAU" SA la pretul de 20,00 lei per actiune, cu durata de 28 zile din data anuntarii.

Inregistrarea in Registrul persoanelor autorizate a modificarilor aferente schimbarii formei organizatorico-juridice a "EVALESTIM" SA in societate cu raspundere limitata.

Radierea din Registrul licentelor sau autorizatiilor pentru activitate pe piata de capital a SA "ACVILA-SPORT".

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de "DAAC-ORHEI" SA, in numar de 86 297 actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

  • "SPORT", in numar de 35 380 actiuni ordinare nominative;
  • "ETER-C", in numar de 124 773 actiuni ordinare nominative.

CNPF a supravegheat:

Ca urmare a monitorizarii efectuate din oficiu si constatarii unor incalcari de catre administratorii AEI "GRIMANCAUTI" a cerintelor din normele de prudenta financiara, autoritatea de supraveghere a dispus externalizarea serviciilor de control intern ale entitatii respective catre Asociatia Nationala Centrala a Asociatiilor de Economii si Imprumut (ANCAEI), cu prezentarea ulterioara CNPF a raportului privind rezultatele controlului respectiv, precum si a planului privind implementarea masurilor de stabilizare a AEI.