1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 21 februarie 2023

In cadrul sedintei din 21 februarie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Aprobarea candidaturii lui Alina SARBU in calitate de persoana cu functie de conducere - administrator al BAR "SAFETY-BROKER" SRL.

Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare detinute de administratorii fiduciari CF "BV Fiduciar Invest" SA, CF "Econ-Renastere" SA si CF "Compania Fiduciara a Feroviarilor" SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:

  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "ENERGOCOM" SA, in suma de 4 000 000 000 lei, in numar de 4 000 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 000 lei, din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 7 784 000 000 lei, divizat in 7 784 000 actiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominala de 1 000 lei/per actiune;
  • a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de FIRMA COMERCIALA DE PRODUCTIE "MALINA MICA & CO" SA, prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 1 leu la 26 lei si majorarea capitalului social cu 589 150 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurare si majorare va constitui 612 716 lei, divizat in 23 566 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 26 lei.

CNPF a supravegheat: 

Retragerea licentei AEI "SADOVA" pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia.

Initierea controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,MICROIMPRUMUT" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.02.2020 - 31.01.2023.

Prescrierea repetata administratorilor AEI "CRUGLIC" si AEI "HORESTI ALBINA" sa execute integral, in termen de 6 luni, cerintele stabilite de Hotararea nr. 25/1/2022 si, respectiv Hotararea nr. 20/3/2022, privind ponderea imprumuturilor cu termen expirat mai mult de 30 de zile in total portofoliu de imprumut.