1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 19 aprilie 2022

In cadrul sedintei ordinare din 19 aprilie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pietei financiare nebancare.

Reglementare:

Operarea modificarilor la Regulamentul privind circulatia valorilor mobiliare pe piata de capital, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 14/5/2016, care completeaza actul normativ cu derogari de la pct. 44? ce specifica modul de formare a pretului minim de vanzare a actiunilor detinute de persoanele juridice, pentru cazurile neacoperite. Documentul a fost supus consultarilor cu autoritatile publice, precum si cu institutiile si partile interesate (societatile de registru, societatile de investitii);

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drept scop armonizarea legislatiei sectoriale aplicate pe piata de capital cu prevederile Directivei UE nr. 2017/828, prin operarea modificarilor in Legea nr. 1134/1997 privind societatile pe actiuni, Legea nr. 171/2012 privind piata de capital si Legea nr.202/2017 privind activitatea bancilor, ce vizeaza cele mai esentiale reglementari statuate in Directiva UE nr. 2017/828 si care nu se regasesc in legislatia nationala, de rand cu o serie de amendamente, care au drept scop eliminarea carentelor si ambiguitatilor legislative aparute la aplicarea in practica a Legii nr. 1134/1997.

Autorizare

Avizarea inregistrarii de stat a statutului AEI "RURAL-FINANTE" in redactie noua (aprobat de adunarea generala repetata a membrilor, tinuta prin corespondenta pe 20.03.2022);

Aprobarea in calitate de entitate de audit a ICS "KPMG Moldova" SRL si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferenta anului 2022 in cadrul IM CA "GRAWE CARAT ASIGURARI" SA pentru efectuarea auditului situatiilor financiare, precum si pentru efectuarea auditului in scop de supraveghere in partea ce tine de adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si analizarea efectuarii tranzactiilor;

Schimbarea statutului "TOPASIG" SRL din Agent de Asigurare in Broker de Asigurare-Reasigurare cu eliberarea licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari, pe termen nelimitat. Totodata, a fost aprobata desemnarea dlui Milan Bogdanovic in calitate de administrator al BAR "TOPASIG" SRL si a dlui Dmitri Bicov in calitate de contabil-sef al entitatii;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii de obligatiuni municipale a Primariei mun. Chisinau, in suma de 65 000 000 lei, divizata in 65 000 obligatiuni nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 1000 lei per obligatiune, cu termen de circulatie de 7 ani, cu rata dobanzii flotanta (determinata ca rata medie ponderata, calculata pentru valorile mobiliare de stat cu maturitatea de 364 zile, pe o perioada de 6 luni care preced plata cuponului, plus o marja fixa de 1,1 la suta), achitata semestrial;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale SA "VIORICA-COSMETIC", in suma de 41 245 336 lei in numar de 3 749 576 actiuni ordinare nominative cu valoarea nominala de 11 lei fiecare, din contul convertirii datoriilor creditoriale;

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:

- "PIVNITELE DIN BRANESTI", in numar de 99 074 actiuni ordinare nominative;

- "TORENT-ELSA", in numar de 20 000 actiuni ordinare nominative;

- "MAPASAUTO", in numar de 79 490 actiuni ordinare nominative;

- "PRESUDOR", in numar de 1 251 516 actiuni ordinare nominative;

- "ROMALINA", in numar de 184 actiuni ordinare nominative.

Supraveghere

Prescrierea si avertizarea administratorilor AEI "CIRCULAR-FIN" sa intreprinda, in termen de doua luni, masurile de rigoare in vederea modificarii categoriei de licenta din B in A, cu prezentarea documentelor aferente in acest sens;

Dispunerea controlului complex privind respectarea de catre AEI ,,CRUGLIC" a cadrului normativ aferent activitatii asociatiilor de economii si imprumut, pentru perioada de activitate 01.04.2019-31.03.2022;

Aprobarea planului de redresare financiara a SAR ,,MOLDCARGO" SA, cu executarea masurilor stabilite de catre companie pana la 30.09.2022, care sunt de natura sa amelioreze situatia financiara si vor determina atingerea nivelului reglementat al ratei de solvabilitate. Toate politele emise de ,,MOLDCARGO" SA sunt si raman valabile de la momentul emiterii pana la expirare, iar societatea poate sa emita in continuare polite;

CNPF a decis suspendarea platii contributiei anuale pentru perioada de gestiune 2021 in Fondul de compensare a investitorilor, avand in vedere ca la situatia din 31.12.2021, Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigura plata compensatiei in limita plafonului minim de compensare.