1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 11 aprilie 2023

In cadrul sedintei din 11 aprilie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Avizarea inregistrarii de stat a modificarilor operate in Statutul AEI "RURAL-FINANTE", aprobate de adunarea generala repetata a membrilor din 19.03.2023.

Avizarea inregistrarilor de stat a modificarilor operate in Statutul AEI "VALEA FINULUI", aprobate de adunarea generala repetata a membrilor din 18.03.2023.

Aprobarea persoanelor propuse in functia de membri ai Consiliului Societatii IM CA "GRAWE CARAT ASIGURARI" SA, dupa cum urmeaza: Mag. Dr. Othmar EDERER, Dr. Gunther PUCHTLER, MMag. Paul SWOBODA, Mag. Iur. Michael Klaus SCHEITEGEL si Dr. Gernot REITER.

Acordarea BAR "EU-PROSPER-ASIG" SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, pe termen nelimitat. Activitatea licentiata se va desfasura pe adresa: mun. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 74, of. 6. In aceeasi sedinta, a fost aprobata dna Svetlana Lupascu in functia de administrator al acestei entitati.

CNPF a supravegheat:

Prescrierea administratorului OCN "U CAPITAL" SRL sa aplice masurile prevazute in art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018, fiind in drept sa solicite doar restituirea sumei initiale, debursate conform contractelor de credit nr. 1/184 din 24.11.2022 si nr. 1/221 din 16.12.2022, fara revendicarea altor plati prevazute in contract (inclusiv dobanda, comisioanele, taxele, penalitatile, dobanzile de intarziere si orice alt tip de plati).

Initierea procedurii administrative in vederea efectuarii controlului tematic privind verificarea respectarii de catre OCN "IUTE CREDIT" SRL a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) si lit. e?) din Legea nr. 1/2018, a modului de evaluare a bonitatii consumatorului creditului/leasingului financiar, statuat la art. 5 alin. (31), alin. (32), alin. (33) si alin. (34) din Legea nr. 1/2018 si a cerintelor de creditare responsabila aprobate prin Hotararea CNPF nr. 20/5/2022.

Suspendarea licentei Brokerului de Asigurare-Reasigurare "INVA ASIG" SRL pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si reasigurari, pe termen de 6 luni (pana la data de 13.09.2023), la cererea acestuia.