1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale CNPF - 6 septembrie ...

Decizii ale CNPF - 6 septembrie 2022

In cadrul sedintei din 6 septembrie 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

 1. Reglementare
 • Aprobarea proiectului de Regulament privind activitatea de distributie a planului de pensii facultative, elaborat in scopul punerii in aplicare a Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Regulamentul stabileste cerintele profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele implicate in activitatea de distributie, datele ce se inscriu in Registrul agentilor de distributie, obligatiile administratorului privind supravegherea agentilor de distributie, precum si alte informatii referitoare la acestia. Proiectul urmeaza sa fie remis spre avizare si consultare autoritatilor publice si partilor interesate, precum si plasat pe pagina web a CNPF pentru consultari publice.

II. Autorizare

 • Reperfectarea licentei Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA pentru dreptul de a desfasura activitate in domeniul asigurarilor (asigurari generale), prin completarea cu tipul "asigurarea obligatorie de raspundere civila auto externa".
 • Autorizarea reorganizarii in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "EVIDENT-ELECTRO", "MICRON" si "ZODIER".
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al AGROFIRMEI "CIMISLIA" SA cu 25 291 000 lei prin micsorarea valorii nominale a actiunilor emise de la 1000 lei la 500 lei. Capitalul social al societatii dupa reducere va constitui 25 291 000 lei, fiind divizat in 50 582 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 500 lei.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "APAVITAL M", in suma de 1 480 000 lei, in numar de 14 800 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 100 lei, din contul mijloacelor banesti.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a restructurarii emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "MOLDACOM" si majorarea capitalului social cu 590 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 10 lei la 600 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat in 1 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 600 lei.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al Societatii pe actiuni "SERVIS" cu 307 850 lei prin anularea actiunilor de tezaur. Capitalul social al societatii dupa reducere va constitui 120 030 lei, fiind divizat in 12 003 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 10 lei.
 • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de societatile pe actiuni:
 • "DRUM BUN", in numar de 203 568 actiuni ordinare nominative;
 • "SOFTCOM", in numar de 2 000 actiuni ordinare nominative;
 • "LOGHIA", in numar de 63 658 actiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

 • Anularea suspendarii operatiunilor bancare la conturile curente si de depozit ale BAR "EUASIG" SRL, aplicata prin Ordonanta CNPF nr. 55/12-O din 18.11.2019.