1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale CNPF - 16 august 2022

Decizii ale CNPF - 16 august 2022

In cadrul sedintei din 16 august 2022, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare, inter alia:

Reglementare

Au fost aprobate patru proiecte de decizii, conexe modificarii unor acte normative secundare, scopul carora este punerea in aplicare a Legii nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (OPCA). Proiectele urmeaza sa fie expediate spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate si supuse procedurii de consultari publice in conditiile prevederilor legislatiei, fiind vorba de:

 1. Modificarea Hotararii CNPF nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea si dizolvarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si societatilor de administrare fiduciara a investitiilor.
 2. Modificarea Hotararii CNPF nr. 10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de tinere a registrului detinatorilor de unitati de fond.
 3. Modificarea Hotararii CNPF nr. 57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare.

Cel din urma proiect de decizie vizeaza amendarea altor patru acte normative ale CNPF, prin care aria de aplicare a acestora se extinde, de rand cu organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPVCM), si asupra OPCA. Astfel, in scopul enuntat, proiectul de amendamente cuprinde, cu precadere, modificari de ordin tehnic dar se refera si la completarea cadrului normativ secundar cu prevederi noi, specifice activitatii OPCA potrivit Legii nr. 2/2020, fiind vorba de urmatoarele acte normative:

 1. Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) si al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 5/14/2015.
 2. Regulamentul privind limitele si tipul de instrumente in care pot investi organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 5/15/2015.
 3. Regulamentul privind transparenta si publicitatea activitatii organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a societatilor de administrare fiduciara a investitiilor, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 62/20/2014.
 4. Regulamentul privind reglementarile prudentiale fata de activitatea societatii de administrare fiduciara a investitiilor, aprobat prin Hotararea CNPF nr. 62/21/2014.

Autorizare

 • Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice, in rezultatul lichidarii, a AEI "TIGHECI-CREDIT" cu sediul in r. Leova, s. Tigheci.
 • Inscrierea in Registrul emitentilor de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de 36 de societati pe actiuni, ca urmare a lichidarii si radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Aprobarea candidaturilor propuse in functiile de raspundere in cadrul SAR "MOLDCARGO" SA: de membri ai consiliului societatii, comitetului de audit si comisiei de cenzori.

Supraveghere

 • Prescrierea repetata administratorilor unor organizatii de creditare nebancara sa achite, in termen de 10 zile, platile regulatorii de functionare restante si penalitatile aferente.
 • Suspendarea, pe un termen de trei ani, a activitatii de creditare nebancara desfasurata de OCN "ACCEPTCREDIT" SRL, conform deciziei adunarii generale a asociatilor organizatiei de creditare nebancara din 29.07.2022. Pe durata suspendarii se interzice incheierea de noi contracte de acordare a creditelor si/sau leasing financiar.