1asig.ro
1asig.ro
Decizii adoptate marti de ...

Decizii adoptate marti de Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare

5 min. / 1.540 cuvinte
In cadrul sedintei ordinare publice din 20 iulie 2021, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit misiunii si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nonbancare.

PROMO


Astfel, CNPF a autorizat:

Aprobarea amendamentelor la Hotararea CNPF privind cuantumul taxelor si platilor 2021 in scopul asigurarii unei abordari uniforme potrivit documentatiei contabile aferente platii regulatorii a intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari;

Aprobarea pentru desemnarea persoanelor in functia de membri ai comitetului de audit in cadrul "MOLDASIG" SA;

Aprobarea candidaturilor pentru functiile de administrator si contabil-sef al AA "PROMPT ASIG PLUS" SRL, cu eliberarea avizelor corespunzatoare;

Avizarea inregistrarii de stat privind lichidarea OCN "AGUR INVEST" SRL, aprobata prin decizia asociatului unic cu eliberarea avizului corespunzator;

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare a majorarii capitalului social al Societatii pe actiuni "BROKER M-D" cu 50 000 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii dupa emisiune va constitui 600 000 lei, divizat in 60 actiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominala de 10 000 lei;

Autorizarea reorganizarii SA "CENTRINDMONTAJ" prin transformare in societate cu raspundere limitata;

Reperfectarea licentei de societate de investitii eliberata "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. prin schimbarea denumirii din "Mobiasbanca-OTP Group" S.A. in "OTP Bank" S.A. si excluderea dreptului de a desfasura activitate de custodie a instrumentelor financiare;

Reperfectarea licentei AEI "BUSINESS CREDIT", pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu extinderea teritoriala a actiunii licentei asupra unitatilor administrativ-teritoriale din imediata vecinatate: raionul Anenii Noi; raionul Stefan Voda; municipiul Bender.

Avizarea cererii de retragere obligatorie adresata actionarilor SA ,,Casa Nuntii-Noroc", initiata de ofertantul Alina Andronic, obiectul careia il constituie 738 actiuni ordinare nominative;

Aprobarea pretului de vanzare conform actului de reevaluare a partilor-sociale detinute de administratorul fiduciar "BV Fiduciar Invest" S.A.

665 accesari