1asig.ro
1asig.ro

Curtea de Conturi a efectuat 1.546 de misiuni de audit financiar in 2020

5 min. / 1.540 cuvinte
In anul 2020, Curtea de Conturi a efectuat 1.546 de misiuni de audit financiar, a abordat 17 teme de audit al performantei pe parcursul a 52 de misiuni desfasurate in domenii considerate prioritare, a realizat 1.425 de misiuni de audit de conformitate si a derulat 40 de actiuni de documentare.

PROMO


Curtea de Conturi a transmis Parlamentului Romaniei Raportul public pe anul 2019 si Raportul de activitate pe anul 2020, ulterior aprobarii acestora de catre Plenul institutiei.

Raportul public reflecta concluziile misiunilor de audit financiar efectuate la autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si auditul public extern desfasurat la autoritatile administrativ-teritoriale. Sunt cuprinse, de asemenea, rezultatele actiunilor de audit de conformitate realizate la autoritati si institutii ale administratiei publice centrale, la unitati subordonate sau aflate sub coordonarea sau sub autoritatea acestora, la operatori economici din sectorul public si la alte entitati.

Un moment semnificativ pentru activitatea institutiei a constat in mobilizarea de personal pentru verificarea modului de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgenta. In aceste misiuni au fost angrenati 700 de auditori publici externi care au desfasurat 949 de misiuni la tot atatea entitati. Constatarile si concluziile derivate din acestea au fost prezentate Parlamentului Romaniei intr-un Raport special.

Cu toate restrictiile aduse de pandemie, in anul 2020, Curtea a auditat 2.647 entitati publice, cu 15% mai mult decat in anul anterior.

Tot anul trecut, auditorii Curtii au efectuat 4.652 de actiuni de monitorizare a implementarii masurilor dispuse prin decizii (follow-up), 118 actiuni de verificare a realitatii argumentelor invocate de conducerile entitatilor in sustinerea solicitarilor de prelungire a termenelor stabilite in decizii si 115 actiuni de verificare a modului de implementare a recomandarilor formulate in auditul performantei.

Pe parcursul actiunilor desfasurate au fost identificate 17.666 de cazuri de abateri, nereguli sau erori, dintre care 3.985 de cazuri de abateri au determinat producerea de prejudicii, cu un impact financiar de 595,5 milioane lei. Numarul abaterilor constatate a fost in scadere fata de anul anterior, atunci cand s-au inregistrat 18.176 de astfel de situatii.

In ceea ce priveste sesizarea organelor de urmarire penala pentru prejudiciile identificate si consemnate in actele de audit aferente anului 2020, la cererea departamentelor si camerelor de conturi, Curtea a formulat 96 de sesizari, dintre acestea 80 fiind pentru nedispunerea si neurmarirea masurilor dispuse si 16 pentru existenta unor indicii de savarsire a unor fapte de natura penala. Prejudiciul total estimat a fost in cuantum de aproximativ 947 milioane lei. In anul anterior au fost formulate 39 de sesizari penale.

828 accesari