1asig.ro
1asig.ro
Cum se vor face platile intre FGA ...

Cum se vor face platile intre FGA si service-urile auto in cazul dosarelor CITY Insurance

5 min. / 1.540 cuvinte

FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor a transmis o serie de clarificari in atentia unitatilor reparatoare autorizate in ceea ce priveste plata dosarelor de dauna pentru pagubitii CITY Insurance.

PROMO


In privinta unitatilor service care invoca drepturi de creanta impotriva asiguratorului SAR CITY Insurance, mentionam ca cererea de plata se formuleaza de catre:
a) proprietarul autoturismului reparat. Acesta transmite la FGA Cererea de plata - Anexa 10 completata cu datele unitatii service, la capitolul detalii plata (sau datele cesionarului in cazul in care unitatea service a cesionat creanta - se anexeaza contractul de cesiune).
b) unitatea service in temeiul unui contract de mandat cu proprietarul auto reparat. Contractul de mandat se incheie in relatia cu FGA si trebuie sa confere unitatii service drepturi atat in ceea ce priveste completarea/transmiterea documentelor, cat si dreptul de incasare a creantei de asigurare cuvenite.
c) unitatea service in temeiul unei cesiuni de creanta incheiata cu proprietarul autoturismului reparat. Cesiunea de creanta confera dreptul unitatii reparatoare a de completa in nume propriu Cererea de plata-Anexa 10 si de a incasa creanta cuvenita, de la FGA.

In situatia in care proprietarul autoturismului reparat a cesionat creanta catre unitatea service iar unitatea service a cesionat la randul ei creanta, cererea de plata se formuleaza de ultimul cesionar.

Unitatile reparatoare trebuie, la randul lor sa imputerniceasca in relatia cu FGA un angajat al societatii, pentru ca acesta sa poata depune Cereri de plata, la Fond.

Situatii in care creditorii de asigurare pot depune cereri de plata la FGA.
- Pentru dosare deschise de FGA
- Pentru dosare deschise de catre CITY Insurance, preluate de FGA si pentru care asiguratorul in insolventa nu a efectuat plata despagubirii cuvenite inainte de ridicarea licentei de functionare prin Decizia ASF.

FGA a subliniat faptul ca, pentru orice dosar deschis sau preluat de la asigurator, este nevoie sa se depuna o cerere de plata-Anexa 10!

Cereri de reconstatare
Solicitarile de reconstatare trebuie trimise de catre unitatile service sau proprietarii masinilor care urmeaza sa fie reparate, la adresa: constatari.daune@fgaromania.ro insotite de fotografii elocvente pentru elementele care necesita reconstare sau alte documente justificative.

Accept de intrare in reparatie/plata
Acceptul de intrare in reparatie/plata sunt documente specifice unui contract de colaborare incheiat intre unitatea reparatoare si societatea de asigurare. FGA nu are incheiate astfel de conventii, deci nu elibereaza astfel de documente.

Formularele necesare deschiderii de dosare/ solicitarii despagubirilor cuvenite, alaturi de toate informatiile necesare pentru initierea acestor proceduri se regasesc pe site-ul institutiei, www.fgaromania.ro.

FGA incurajeaza transmiterea documentelor la Fond, in special prin mijloace electronice de comunicare!

Adresa E-mail pentru transmitere cereri plata: cerere.plata@fgaromania.ro
Adresa de Email pentru solicitarea deschiderii dosarelor/Reconstatari: constatari.daune@fgaromania.ro

Considerente Generale:

- In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei ASF de retragere a autorizatiei(27.09.2021), societatea CITY Insurance S.A are obligatia predarii la FGA a evidentei contractelor de asigurare in vigoare la data retragerii autorizatiei de functionare a societatii, a evidentei complete a dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor contracte si dosare, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari, beneficiari ai sumelor cuvenite de la FGA,

- Orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva asiguratorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indiciilor starii de insolventa a asiguratorului si data incetarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului;

- Fondul deschide dosare de dauna si pentru daunele avizate la asiguratori inainte de data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei ASF Autoritatii de Supraveghere Financiara de retragere a autorizatiei de Functionare, pentru care asiguratorul nu a procedat la deschiderea dosarului de dauna,

- In situatia in care sunt necesare constatari suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurator, Fondul procedeaza la efectuarea acestora, pe baza unei solicitari scrise depuse in acest sens de catre petent, la sediu sau prin posta, prin posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului.

- De la data publicarii deciziei ASF in Monitorul Oficial al Romaniei creditorii de asigurari ai Societatii de Asigurare Reasigurare CITY Insurance S.A pot depune cereri de plata la FGA, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.

- In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indiciilor starii de insolventa a asiguratorului(27 Septembrie 2021, in cazul CITY Insurance), Fondul este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, cu respectarea dispozitiilor legale, dupa parcurgerea de catre creditorul de asigurari a procedurii administrative de plata reglementate de prezenta lege.

Plata de catre Fond a creantelor de asigurari stabilite ca fiind certe, lichide si exigibile se face in limita unui plafon de garantare de 500.000 lei, nivelul maxim al garantarii pentru o creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat de asiguratorul aflat in insolventa.

Aprobarea sau, dupa caz, respingerea sumelor pretinse de petenti este de competenta comisiei speciale, formata din sapte membri din cadrul Fondului.

 

4.268 accesari