1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Cosmin ANGHELUTA a primit ...

Cosmin ANGHELUTA a primit aprobarea ASF pentru un nou mandat in pozitia de Director General Adjunct la Gothaer

In cadrul sedintei de miercuri, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private -, printre care si noul mandat al lui Cosmin ANGHELUTA.

Astfel, ASF a avizat:

Aprobarea lui Cosmin - Traian ANGHELUTA (foto) pentru un nou mandat in functia de Director General Adjunct la societatea Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.; Cosmin ANGHELUTA ocupa functia de Director General Adjunct al Gothaer din vara anului 2016. Anterior, acesta a ocupat functia de Director Executiv Vanzari in cadrul aceleiasi companii.

Autorizarea doamnei Laura Nicoleta COVACIU si a domnului Adrian DANCIU, pentru un nou mandat, in calitate de directori ai S.A.I Broker S.A.;

Autorizarea doamnelor Mihaela Ioana BICIU si Cristina Ioana Rodica HODEA, precum si a lui Gheorghe - Mihai MATEI in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai SSIF Tradeville S.A.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Interserv Total Broker de Asigurare S.R.L. (numire administrator, modificare articol);

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Holde Agri Invest S.A. Bucuresti, precum si a emiterii Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii 2Performant Network S.A. Bucuresti, precum si a emiterii Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a majorarii capitalului social al societatii Chimcomplex S.A. si adoptarea masurii asiguratorii de blocare unica a transferului actiunilor cu care s-a majorat capitalul social, incepand cu data inregistrarii la Depozitarul Central a acestora;

Emiterea unei decizii prin care se confirma faptul ca societatea Mahle Componente de Motor S.R.L. angajata in tranzactii, realizate intragrup, cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Mahle GmbH, beneficiaza de exceptia de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Emiterea unei decizii prin care se confirma faptul ca societatile Adient S.R.L. si Adient Automotive Romania S.R.L. angajate in tranzactii, realizate intragrup, cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Adient Financial Luxembourg S.a.r.l., beneficiaza de exceptia de la obligatia de raportare, in baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Avizarea modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Avizarea prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurari de Viata S.A.;

Autorizarea modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT Moderato si AZT Vivace administrate de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.