1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Contributia companiilor de ...

Contributia companiilor de asigurari la Fondul de Garantare a Asiguratilor va creste din 2023!

ASF a publicat, in consultare publica, un Proiect de norma pentru completarea normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 17/2015 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA). Acesta prevede ca, pentru anul 2023, cota de contributie la Fond sa fie majorata la 4% - de la 2,5% in prezent.

Anterior, contributiile companiilor de asigurari generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor s-au marit, din luna martie 2022, cu 1,5 puncte procentuale, de la 1,00% pana la 2,5% din subscrierile incasate.

Astfel, se introduce un nou articol cu urmatorul cuprins: "Art. 1.2 - Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a), pentru anul 2023, cota de contributie pentru asigurarile generale este 4%; cota se aplica asupra volumului de prime brute incasate incepand din luna ianuarie 2023 din activitatea de asigurari directe aferenta asigurarilor generale."

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), ca schema de garantare in domeniul asigurarilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, persoane pagubite) de consecintele insolventei unui asigurator, in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul protejeaza creditorii de asigurari prin plata de creante de asigurari, rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in cazul constatarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a insolventei unui asigurator, dupa parcurgerea de catre creditorul de asigurari a procedurii administrative reglementate de Legea nr. 213/2015 si in limita resurselor financiare disponibile la momentul platii.

Avand in vedere obiectivul A.S.F. privind apararea drepturilor asiguratilor, conform prevederilor legale de organizare si functionare, precum si contextul exceptional generat de intrarea in faliment a societatii City Insurance S.A., se propune o interventie legislativa asupra prevederilor Normei nr. 17/2015 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor, pentru a asigura resursele necesare pentru efectuarea platilor catre creditorii de asigurari.

Conform legii, cota procentuala de contributie la FGA se stabileste prin reglementari ale A.S.F., la propunerea Consiliului de administratie al FGA, distinct pentru cele doua categorii de asigurari (de viata si generale), si nu poate depasi 10% din primele brute incasate de asiguratori din activitatea de asigurari directe.

"Astfel, pentru mentinerea unei abordari prudente, pe baza analizelor si a estimarilor efectuate cu privire la valoarea si evolutia cererilor de plata adresate FGA, se propune ca numai pentru componenta privind activitatea de asigurari generale, pentru anul 2023, cota de contributie la Fond sa fie majorata la 4%", se precizeaza in Nota de Fundamentare.

Pentru activitatea de asigurari de viata, cota de contributie la FGA nu se majoreaza, ramanand la nivelul de 0,4%.

Decizia ASF (din 17 septembrie) de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance SA, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia a fost publicata, pe 27 septembrie 2021, in Monitorul Oficial, Partea I, nr 921.

In acest caz, un rol important il joaca FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor, cel care preia plata despagubirilor pentru pagubitii CITY. De asemenea, BAAR va prelua plata despagubirilor externe.

Plata despagubirilor se face in limita a 500.000 lei pentru fiecare creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat cu asiguratorul aflat in insolventa, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizata.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibila AICI.

Propunerile si observatiile pe marginea proiectului pot fi transmise prin Platforma pentru Consultare Publica