1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Consiliul ASF a avizat membri in ...

Consiliul ASF a avizat membri in conducerea unor mari asiguratori din piata

In cadrul sedintei de marti, 28 noiembrie 2023, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, inclusiv avizarea unor membri in conducerea OMNIASIG, PAID, ASIROM, EUROLIFE sau METROPOLITAN Life.

Astfel, ASF a autorizat:

Aprobarea domnului Cosmin - Petru Tudor in functia de Director general adjunct la societatea Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A. (PAID);

Aprobarea doamnei Andreea Voinea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Liane Maria Hirner in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. De asemenea, Liane Maria Hirner a fost aprobata in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Romaneasca - ASIROM Vienna Insurance Group S.A., precum si membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A.;         

Aprobarea doamnei Anita-Laura Nitulescu pentru un nou mandat in calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea EUROLIFE FFH Asigurari Generale S.A., cat si la EUROLIFE FFH Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea domnului Vadim Vodovoi in calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea domnului Dascal Sergiu – Dan in calitate de membru al Consiliului Director al Asociatiei Administratorilor de Fonduri;   

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Rodica Juganaru in calitate de persoana care conduce structura de control intern din cadrul societatii NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Pavol Dorčák in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitarii Energeia Capital S.A. de autorizare a Fondului de Investitii Alternative cu capital privat Encap Global Alpha si inregistrarea acestuia in Registrul public al A.S.F. in aceasta calitate;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in Regulile Fondului de investitii alternative Certinvest Green;

Aprobarea solicitarii societatii de servicii de investitii financiare Investimental S.A. de autorizare a modificarii intervenite in modul de organizare si functionare al societatii ca urmare a majorarii capitalului social;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabila a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

In ceea ce priveste Reglementarea, ASF a avizat:

Proiectul de Regulament privind autorizarea entitatilor prevazute la art. 163² din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Norma privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern si administrarea riscurilor in sistemul de pensii private (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiectul de regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale si aplicarea mecanismelor fara prevalidarea instrumentelor financiare si a Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea si executarea garantiilor reale (proiectul va fi publicat, pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2014 privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii facultative (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

 Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.