1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Ce sanctiuni a dat ASF in luna ...

Ce sanctiuni a dat ASF in luna aprilie 2022

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a adoptat, in luna aprilie a anului 2022, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente, potrivit unui anunt publicat de ASF.

PIATA ASIGURARILOR:

ASITO Kapital S.A. - sanctionarea cu avertisment scris pentru lipsa unei evidente adecvate si ordonate a documentelor aferente politelor de garantii.

AMSTERDAM Broker de Asigurare S.R.L. - sanctionarea cu avertisment scris pentru faptul ca nu a fost respectat termenul de transmitere catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a modificarilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.

COMISASIG Broker de Asigurare S.R.L. - sanctionarea cu avertisment scris pentru modificari ale Actului constitutiv al companiei de brokeraj privind schimbarea structurii asociatilor si numirea de noi administratori fara aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

PIATA DE CAPITAL:

S.A.I. Certinvest S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Certinvest S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 24.700 lei a A.I. Certinvest S.A.;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.700 lei a domnului Alexandru Voicu, in calitate de Director general;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.700 lei a doamnei Ana Irina Racolta, in calitate de Director conformitate si Ofiter de Conformitate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului;
 • sanctionarea cu amenda in cuantum de 2.300 lei a domnului Cosmin Alexandru Mizof, in calitate de Administrator de risc;
 • sanctionarea cu avertisment a domnului Radu Viorel Buzea, in calitate de Director general adjunct;
 • impunerea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte referitoare la cerintele de capital, guvernanta si activitatea operationala a societatii.

Alpha Bank S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la Alpha Bank S.A., in calitate de intermediar pe piata de capital, au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • atentionarea domnului Florin Raicu, in calitate de Sef Birou MiFID si Conflict de Interese;
 • impunerea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Deficientele constatate au vizat unele procese operationale (tranzactiile personale).

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control periodic la Bursa de Valori Bucuresti S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a domnului Cristian Bornoiu, in calitate de Ofiter de Conformitate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului;
 • impunerea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Principalele deficiente constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric.

S.S.I.F. Bursa Romana de Marfuri S.A.

Ca urmare a valorificarii rezultatelor unui control inopinat la S.S.I.F. Bursa Romana de Marfuri S.A., au fost dispuse urmatoarele masuri:

 • sanctionarea cu avertisment a S.S.I.F. Bursa Romana de Marfuri S.A.;
 • sanctionarea cu avertisment a domnului Dragos Onea, in calitate de persoana responsabila cu administrarea riscurilor;
 • instituirea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Principalele deficiente constatate au vizat aspecte privind cerintele prudentiale.

Braiconf S.A. - Sanctionarea cu avertisment a domnului Toderita Stefan - Alexandru, actionar al Braiconf S.A., pentru nerespectarea obligatiei de a raporta atingerea/depasirea pozitiei de 5% din drepturile de vot asupra emitentului.

S.S.I.F. Share Invest S.A. - Urmarea unui raport de control permanent au fost dispuse urmatoarele masuri: Sanctionarea cu avertisment a S.S.I.F. Share Invest S.A. si limitarea obiectului de activitate la nivelul unui capital initial de 50.000 euro. Masura a fost dispusa ca urmarea faptului ca societatea nu detine nivelul minim necesar de fonduri proprii aferent obiectului de activitate autorizat.

Alte tipuri de masuri

Electroarges S.A. - Suspendarea, pe durata desfasurarii AGOA si AGEA Electroarges S.A. Curtea de Arges, convocate pentru data de 28/29.04.2022, exercitarii drepturilor de vot aferente unui numar de 16.000.000 de actiuni ELGS, inregistrate la Depozitarul Central in contul societatii Investments Constantin S.R.L., care a facut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, in care Curtea de Apel Pitesti a pronuntat Decizia Civila nr. 448/A-C.