1asig.ro
1asig.ro

Ce contine Planul National de Investitii si Relansare Economica

5 min. / 1.540 cuvinte
Planul National de Investitii si Relansare Economica (PNIRE), publicat miercuri de Guvern, isi propune sa schimbe modelul de dezvoltare bazat pe consum, intr-un model de crestere economica bazat pe investitii, si prevede, printre altele, facilitati fiscale, modernizarea scolilor si gradinitelor, constructia unor spitale si investitii in infrastructura.

PROMO


Regasiti mai jos un scurt rezumat al Planului National de Investitii si Relansare Economica - "Recladim Romania":

Guvernul se asteapta ca Produsul Intern Brut al Romaniei sa se reduca cu 1,9%, in termeni reali, in anul 2020.

Conform documentului, modelul de dezvoltare a Romaniei bazat doar pe consumul populatiei, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernarilor anterioare, trebuie schimbat intr-un nou model de crestere economica axat pe:
- stimularea si dezvoltarea capitalului autohton si a competitivitatii companiilor romanesti
- investitii in domenii strategice ale infrastructurii publice
- transformarea digitala a economiei si a administratiei publice
- pregatirea economiei pentru noua revolutie tehnologica
- tranzitia catre o economie durabila

Politici fiscale si bugetare de sprijin in contextul COVID-19

Principalele masuri fiscale si programe economice de sprijin adoptate de Guvern pentru a limita efectele negative provocate de criza determinata de pandemia COVID-19:
- Credite cu garantii de stat si dobanda subventionata pentru investitii si capital de lucru cu un plafon de 15 mld. lei prin programul IMM Invest (cca. 40.000 de beneficiari);
- Amanarea la plata a ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni pentru persoanele fizice si juridice afectate de criza COVID-19 (cca. 300.000 beneficiari);
- Bonificatii pentru plata impozitelor pentru companii si persoane fizice, suspendarea obligatiilor fiscale si bugetare pe perioada starii de urgenta si a starii de alerta, reesalonarea datoriilor bugetare dupa 31 decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice pentru industriile afectate, suspendarea popririlor si executarilor silite, rambursarea TVA cu control ulterior, plata concediilor medicale restante etc. - Impact: 15 mld. lei.
- Amanarea la plata a ratelor bancare, chiriilor si utilitatilor pentru companiile afectate de criza COVID-19 in baza certificatului pentru situatii de urgenta (cca. 30.000 de beneficiari);

Programe de sustinere si protejare a locurilor de munca afectate de criza COVID-19

Plata somajului tehnic de pana la 75% din salariu mediu brut pe luna de la bugetul de stat pentru angajatii companiilor afectate de criza si pentru alti profesionisti cu activitatea intrerupta temporar (1,3 mil. beneficiari/ impact: 4 mld. lei)
- Numarul total de suspendari ale contractelor de munca ca efect al pandemiei de SARS CoV-2 a fost de 1.495.111 in perioada 16.03.2020 - 01.06.2020.

Plata somajului tehnic de catre Guvern a salvat locurile de munca si veniturile romanilor in perioada de criza, cu efecte benefice pentru sustinerea consumului din economie si pentru disponibilitatile de capital ale companiilor.
- La data 15.03.2020, numarul total al contractelor de munca active era de 6.547.962, iar la data 01.06.2020 numarul contractelor de munca active era de 6.439.494.

Incepand cu 1 iunie, pentru reluarea activitatii angajatilor care au fost in somaj tehnic pentru cel putin 15 zile, Guvernul sustine 41,5% din salariul brut pentru o perioada de 3 luni (cca. 750.000 beneficiari/ Impact - 3,35 mld. lei).

Granturi de sprijin pentru companii

Granturi de sprijin pentru microintreprinderi:
- Valoare grant: 2000 euro/SRL fara salariati; toate domeniile; cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillitati; numar beneficiari: 50.000; buget: 100 mil. euro

Schema de ajutor pentru activitati de comert si servicii afectate de COVID-19
- Finantarea chiriilor pentru perioada in care desfasurarea activitatii comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectata pe perioada starii de urgenta sau de alerta: valoarea chiriei/beneficiar/luna, pentru o perioada de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.

Capital de lucru pentru repornirea activitatilor economice pentru IMM-uri:
- Valoare grant: max. 125.000 euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; buget: 350 mil. euro.

Granturi pentru investitii si pentru reconversia economica a IMM-urilor:
- Valoare grant: 50.000 - 200.000 euro; domenii: industria sanitara, farmaceutica, alimentara, auto, IT, energie, constructii, transport, turism, confectii; cheltuieli: productie, achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii; buget: 550 mil. euro.

Programe de finantare nerambursabila pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor

Granturi pentru investitii pentru microintreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezerva din Programul Operational Regional - Axa 2.1:
- Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;

Granturi pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor prin alocarea suplimentara de fonduri prin Programul Operational Regional - Axa 2.2:
- Grant: 200.000 - 1.000.000 euro; Buget (alocare initiala si supracontractare): 450 mil. euro

Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finantarea investitiilor mari in cresterea productivitatii prin Programul Operational Regional:
- Grant: 2.000.000 - 6.000.000 euro; Buget (alocare initiala si supracontractare): 550 mil. euro

Granturi pentru initiative antreprenoriale inovative si digitalizarea companiilor

Granturi pentru start-up-uri pentru studenti in domenii competitive si inovative:
- Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de munca create pana la 100.000 euro/5 locuri de munca create. Domeniile de activitate prevazute in Strategia Nationala de Competitivitate a Romaniei si in Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare; Buget: 150 mil. euro

Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor
- Valoare grant: 30.000 euro/proiect pana la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro

Star-Tech Innovation (Noul program Start - UP)
- Obiectivul schemei este finantarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimata la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri

Finantarea programelor de educatie digitala a angajatilor pentru IMM-uri
- Valoare grant: 30.000 euro/proiect pana la 100.000 euro/ proiect; Buget: 30 mil. euro

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii si a industriei agro-alimentare

Finantarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
- Obiectiv: constructia a 8 depozite regionale cu temperatura controlata pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea si comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investitiei: 120 mil. euro.

Granturi pentru achizitia de echipamente pentru irigatii
- Achizitia de kit-uri pentru irigatii - 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.

Granturi de finantare pentru antreprenoriat rural
- Obiectiv: sprijinirea directa a activitatilor de procesare si de distributie a produselor agricole obtinute de micii producatori; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de munca create pana la 100.000 euro/5 locuri de munca create; Buget: 200 mil. euro.

Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:
- Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distincta pentru tinerii din afara granitelor in scopul reintoarcerii in tara a celor cu experienta si formare in domeniul agricol). Pentru prima data, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionarii de terenuri cu destinatie agricola, libere de contract cu suprafata de maxim 50 de ha, apartinand domeniului public sau privat al statului.

Programe de finantare pentru investitii noi si pentru relocarea companiilor in Romania

Schema de ajutor de stat pentru investitii noi (greenfield)
- Obiectiv: Stimularea si atragerea investitiilor noi cu impact major in economie prin finantarea de proiecte de investitii, inclusiv investitii de tip greenfield.
- Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investitie; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual pana in 2023.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala
- Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care determina crearea de noi locuri de munca.
- Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investitie; Buget alocat: 450 mil. lei anual pana in 2025.

Scheme de garantare si instrumente de asigurare a lichiditatii

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru si investitii pentru IMM-uri
- Credite garantate de stat in proportie de 80% sau 90% si dobanda subventionata 100% a creditelor de investitii si creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii. Plafon: 15 mld. lei; Numar beneficiari: 40.000.

Garantii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru si investitii
- Garantii, in numele si in contul statului, acoperind necesarul de garantare in proportie de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de catre banci comerciale pentru realizarea investitiilor si/sau pentru sustinerea activitatii curente a companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Numar beneficiari: 600.

Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)
- Prin acest program se urmareste stimularea expunerii la risc a asiguratorilor si facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.
- In cazul unei pierderi, suma platita de catre Ministerul Finantelor Publice reprezinta 80% din suma neincasata/nerecuperata de asigurator. Plafon alocat: 1 mld. lei.

Program de garantare a finantarilor de tip factoring cu regres si scontarea efectelor de comert
- Obiectiv: acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele pe termen scurt acordate intreprinderilor mici si mijlocii a caror valoare se stabileste prin corelare cu valoarea finantarilor de tip factoring/operatiuni de scontare.
- Valoarea unei facilitati de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.

Program de garantare a leasing-ului de echipamente si utilaje
- Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care opteaza pentru o finantare non-bancara.
- Vor fi acordate finantari pana la o limita maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate in limita unui plafon de garantare in valoare de 1,5 miliarde lei.

Instrumente financiar-bancare de crestere a capitalizarii si de finantare a investitiilor

Masuri de stimulare pentru cresterea capitalurilor proprii ale companiilor romanesti
- Bonificatii la plata impozitului pe profit acordata in functie de mentinerea capitalurilor proprii pozitive si/sau cresterea acestora pe o perioada de timp.

Infiintarea Fondului Roman de Investitii (FRI) pentru finantarea unor investitii in domenii de interes strategic
- Infiintarea unui fond de investitii de stat pentru finantarea unor activitati precum private equity (fonduri de investitii sub forma de participare la capitalul social al unor societati comerciale), venture capital (fonduri de investitii in societati comerciale nou sau de curand infiintate), agentie de promovare a investitiilor, proiecte educationale pentru antreprenori etc. Capitalizare initiala: 300 mil. euro.

Infiintarea Bancii Nationale de Dezvoltare (BND) ca institutie de credit pentru proiecte de investitii
- Infiintarea unei banci de dezvoltare dupa modelul altor banci de dezvoltare din Uniunea Europeana care contracteaza imprumuturi pe pietele de capital si acorda finantari, in conditii avantajoase, pentru proiecte de investitii care sprijina obiectivele nationale de interes strategic.

Masuri de sprijin pentru angajati si companii pentru reluarea activitatilor economice

Prelungirea indemnizatiei de somaj tehnic
- Continuarea masurii privind acordarea indemnizatiei de somaj tehnic pentru angajatorii/profesionistii a caror activitate este suspendata. Impact: 850 mil. lei/luna.

Stimularea reluarii activitatilor economice si a ocuparii
- Pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj tehnic care isi reiau activitatea se acorda o suma in cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din castigul salarial mediu brut pe tara) pe o durata de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.

Sprijin pentru program flexibil de munca
- Guvernul va asigura plata unei indemnizatii in valoare de 75% din diferenta dintre salariul brut al unui angajat prevazut in contractul individual de munca dinaintea reducerii programului si salariul brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii programului de lucru. Masura se aplica companiilor a caror cifra de afaceri a scazut cu cel putin 10% comparativ cu luna similara a anului anterior. Finantarea acestei masuri se va acoperi prin Programul SURE.

Granturi pentru formarea profesionala a angajatilor
- Schema de finantare se adreseaza angajatorilor care investesc in formarea profesionala a propriilor salariati. Acestia beneficiaza de o subventie stabilita in functie de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.

Alte masuri de sprijin pentru ocuparea fortei de munca

Stimularea ocuparii tinerilor, a persoanelor cu varsta de peste 50 ani si a romanilor intorsi din strainatate
- Se acorda un sprijin in valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care incadreaza in munca: Tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 ani; Persoanele cu varsta de peste 50 ani ale caror raporturi de munca au incetat in perioada starii de urgenta; Cetateni romani carora le-au incetat raporturile de munca cu angajatori straini, din motive neimputabile lor.

Masuri active pentru lucratorii sezonieri si zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa si turismului
- Protejarea angajatilor prin acordarea unor masuri de sprijin suplimentare pentru:
- Persoanele care au desfasurat activitati ca zilieri in luna anterioara solicitarii; Persoanele care desfasoara activitati sezoniere in baza unor contracte individuale de munca, pe perioada determinata de cel putin 3 luni.

Locuri de munca pentru tineri
Valoarea granturilor acordate pentru actiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru sustinerea locurilor de munca destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

Stimularea desfasurarii muncii in regim de telemunca
- Acordarea unui sprijin in valoare de 500 euro/angajat pentru achizitionarea de echipamente IT pentru angajatii care desfasoara activitati in regim de telemunca in perioada starii de urgenta/alerta.

I
nfrastructura de transport

Rutier: Finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare - 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.
- Sibiu - Pitesti (Loturi 1, 4, 5), Craiova - Pitesti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcau - Bors), Sebes - Turda, AO:Inelul de Sud Bucuresti, Varianta de ocolire Bacau, Podul peste Dunare de la Braila.

Conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, prin demararea lucrarilor la aproximativ 3.000 de km de autostrazi si drumuri expres. Perioada: 2020 - 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.
- Sibiu - Pitesti (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nadaselu - Suplacu de Barcau, Autostrada Unirii: Tg. Mures - Iasi - Ungheni, A3: Ploiesti - Comarnic - Brasov, A7: Ploiesti- Suceava - Siret, AO: Inelul de Nord Bucuresti; Bucuresti - Alexandria - Craiova - Lugoj, Buzau/Focsani - Braila - Galati, Macin - Tulcea - Constanta; Transregio Gilau - Cluj N. - Apahida

Feroviar: Investitii in cca. 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro
- Finalizarea reabilitarii liniei ferate pe traseul Frontiera-Curtici-Simeria, parte componenta a Coridorului IV pan-european, pentru circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h.
- Proiecte noi de modernizare a caii ferate in scopul asigurarii obiectivelor de conectivitate: Ploiesti-Suceava-Darmanesti, Bucuresti-Craiova-Timisoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzau-Fetesti, Port Constanta-Palas, Predeal-Brasov, Centura feroviara a Municipiului Bucuresti, Cluj Napoca-Episcopia Bihor
- Tren metropolitan Nadaselu - Baciu - Cluj-Napoca - Apahida - Jucu - Bontida

Metrou: Dezvoltarea noilor magistrale si extinderea magistralelor existente
- Finalizare lucrari M5, lansare M6 - tronsonul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroport Otopeni, M4 - tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu, extensie M2 Pipera - Petricani si Berceni - Linia de Centura Sud
- Metrou Cluj Napoca - Magistrala: Gilau - Floresti - Cluj-Napoca

Naval: Investitii totale de 4,3 mld. euro
- Modernizarea si extinderea infrastructurii porturilor maritime si fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanta
- Lucrari de dragaj, de exploatare, consolidari si alte investitii pentru asigurarea navigatiei pe tot parcursul Dunarii, pe tot timpul anului

Aerian: Investitii totale de 2,9 mld. euro
- Extinderea si construirea de terminale pentru pasageri, cat si de zone cargo. Crearea de legaturi inter-modale intre infrastructura aeriana, feroviara si rutiera

I
nfrastructura de sanatate

Construirea primelor 3 spitale regionale in perioada 2021 - 2027, cu o valoare totala de 1,64 miliarde euro:
- Spitalul Regional de Urgenta Cluj - 539,59 milioane euro;
- Spitalul Regional de Urgenta Iasi - 500,35 milioane de euro;
- Spitalul Regional de Urgenta Craiova - 602,73 milioane euro.

Programe de investitii locale in sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a:
- 1.450 de centre medicale in mediul rural;
- 25 spitale judetene;
- 110 spitale orasenesti.

Infrastructura pentru educatie

Investitii in unitati scolare programate in perioada 2021- 2027:
- 2.488 de unitati scolare vor fi incluse in programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate - 6,046 miliarde de lei.
- 375 de unitati scolare vor beneficia de investitii in valoare de 31,4 milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare (alocare 2020);

Programul Reforma Educatiei Timpurii:
- Finantarea constructiei unui numar de 180 gradinite cu program prelungit sau saptamanal - 146 mil. euro

Construire/modernizare campusuri scolare/ camine studentesti/centre universitare:
- construirea a 40 de campusuri scolare care sa includa: scoala, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantina, cu o valoare totala de aproximativ 2 miliarde lei;
- construirea a 30 de camine studentesti care totalizeaza 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de institutii de invatamant superior de stat din 13 centre universitare. Valoare totala a investitiilor se ridica la 1,248 miliarde de lei.

683 accesari