1asig.ro
1asig.ro

Cat costa asigurarea obligatorie?

5 min. / 1.540 cuvinte
Polita de asigurare obligatorie a locuintei se incheie in baza unei prime de asigurare pentru o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristica de la
data la care s-a platit prima obligatorie si s-a emis si semnat contractul de asigurare.

In cazul politelor care se reinnoiesc, acestea intra in vigoare la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare si s-a emis si semnat contractul de asigurare

Data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului sunt precizate in PAD. Toti asiguratorii autorizati sa incheie aceste asigurari au oferte standard, pretul asigurarii si suma asigurata fiind aceleasi la toate companiile.

Prima de asigurare se plateste integral si anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD, si este de:

a) 20 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP A

b) 10 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP B

Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:
  • TIP A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
  • TIP B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (ex.: chirpici).
Prima de asigurare se va plati in lei asiguratorului care elibereaza polita (deci care o vinde efectiv), de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.

Se considera locuinte constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si peretii din elemente precizate in Legea nr. 260/2008.

Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt
legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de materialele din care au fost executate structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafata construita.

100.014 accesari
Sondaj

Cum anticipati ca va evolua piata de asigurari in 2021?

- Va creste cu peste 10%
- Va creste cu 6-10%
- Va creste cu 1-5%
- Va stagna
- Va scadea


PROMO