1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Calculul actuarial al provizionului, in dezbatere publica

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a trimis spre dezbatere publica, la finalul saptamanii precedente, proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, elaborat in baza prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Norma stabileste regulile de calcul actuarial al provizionului tehnic pentru schemele de pensii administrate privat.

Astfel, provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea acelor riscuri aferente garantiei investitionale minime, obligatorii, prevazuta de legislatie, precum si celor suplimentare asumate de administrator, prin prospectul schemei de pensii, daca este cazul.

Garantiile suplimentare sunt reprezentate de masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui beneficiu si/sau garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului.
Garantiile cu privire la performantele investitiei sunt valabile si pentru incetarea prematura a contractului ca urmare a decesului, invaliditatii sau a transferului, a suspendarii sau incetarii contributiilor la fond.

Activele necesare acoperirii provizionului tehnic provin din resursele proprii ale administratorului.
Valoarea activelor care acopera provizionul tehnic corespunde sumei rezultate din calculul provizionului tehnic pentru un fond si trebuie sa fie tot timpul cel putin egala cu suma rezultata din acest calcul.

Activele trebuie sa fie diversificate pentru a se evita concentrarea pe un singur emitent sau grup de emitenti si acumularea de risc pe portofoliu, fiind supuse unor reguli de investire, precum cea in instrumentele financiare ale unui singur emitent, care nu va depasi 5% din volumul activelor care acopera provizionul tehnic, cu exceptia titlurilor emise de autoritati ale administratiei publice centrale si cea in instrumentele financiare ale unui grup de emitenti care nu va depasi 10% din volumul activelor care acopera provizionul tehnic.

De asemenea, investitia in active denominate in alta moneda decat cea in care sunt exprimate obligatiile, nu poate depasi 30% din volumul activelor care acopera provizionul tehnic.
Depozitarul fondului de pensii administrat privat pentru care se constituie provizionul tehnic pastreaza in custodie si tine evidenta activelor care acopera provizionul tehnic, in baza unui contract incheiat cu administratorul.

Astfel, calculul provizionului tehnic se efectueaza si se certifica de catre un actuar aflat in relatii contractuale cu administratorul.
Metoda si baza de calcul pentru provizionul tehnic raman constante de la un exercitiu financiar la altul.

Datele biometrice folosite pentru calculul provizionului tehnic se bazeaza pe ultimele date publicate de catre Institutul National de Statistica si/sau date furnizate de surse indicate de CSSPP, tinandu-se cont de specificul de gen, principalele caracteristici ale grupului de participanti si ale schemelor de pensii facultative, in special de evolutia prevazuta pentru riscurile relevante.
Calculul detaliat al provizionului tehnic si opinia actuarului privind adecvarea nivelului provizionului tehnic fac parte din raportul actuarial anual, transmis CSSPP odata cu raportul anual. Proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat este disponibil la adresa: www.csspp.ro, Rubrica: Dezbatere Publica din data de 8 iunie 2007.

Reamintim faptul ca, in prezent, se mai afla in dezbatere publica alte doua proiecte de norme elaborate in vederea aplicarii Legii nr. 411/2004.