1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF a decis avertizarea GARANTIE ...

CNPF a decis avertizarea GARANTIE SA pentru nerespectarea cadrului legal

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a decis in sedinta de vineri, 20 august, a.c., sanctionarea sub forma de avertisment a GARANTIE SA pentru nerespectarea prescrierilor CNPF si a prevederilor cadrului legal. Ce alte decizii a mai luat Autoritatea in cadrul aceleiasi sedinte, regasiti in articolul de mai jos.

Conform aceluiasi document, acelasi asigurator a mai fost atentionat cu aplicarea unor sanctiuni mai aspre si/sau a altor masuri de remediere in cazul comiterii repetate a incalcarilor.

De asemenea, in cadrul aceleiasi sedinte, CNPF a mai prescris asiguratorului INTACT ASIGURARI GENERALE sa efectueze auditul anual extern obligatoriu si in scop de supraveghere pentru perioada de gestiune aferenta anului 2020 si, in acest sens, prezentarea, in termen de pana la 10.09.2021, a setului de documente in vederea aprobarii entitatii de audit si a membrilor echipei entitatii acesteia.

Todotata CNPF a luat de atitudine de rezultatele controlului tematic privind respectarea de catre "MOLDASIG" SA a cadrului normativ aferent calitatii activelor admise sa reprezinte fondurile asiguratilor si asiguratorului la situatia din 31.03.2021, precum si executarea Hotararii CNPF nr. 2/6/2021 la situatia din 31.05.2021, respectiv, prescrierea si avertizarea entitatii in vederea conformarii neconditionate cerintelor regulamentare si remedierii carentelor constatate.

Suspendarea dreptului de vot al actiunilor in capitalul Societatii de investitii Pro Invest Capital SA detinute de actionarul ICS Logistic Affairs SRL in marimea ce depaseste 10% din capitalul social al societatii de investitii in cauza. Totodata, detinatorului indirect a 955733 (97,92%) actiuni cu drept de vot in capitalul social al Societatii mentionate de investitii este obligat, in termen de 3 luni, sa obtina avizul CNPF privind achizitia realizata sau sa-si instraineze detinerea indirecta mentionata.

Dispunerea efectuarii controlului complex privind verificarea respectarii legislatiei aferente domeniului pietei de capital de catre societatea de investitii SVM Iuventus-DS SA.

In acelasi timp Autoritatea de Supraveghere a decis:

Respingerea, ca neintemeiata, a cererii prealabile, depusa de catre Asociatia Patronala Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri si Bagaje in Regim de Taxi, aferenta anularii Hotararii CNPF nr. 40/3 din 13 iulie 2021 privind modificarea Hotararii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare si aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto.

Respingerea, ca neintemeiata, a cererii prealabile a INTACT ASIGURARI GENERALE privind anularea Hotararii CNPF nr. 46/1 din 05.08.2021, cu emiterea actului administrativ privind aprobarea IM "FIRST AUDIT INTERNATIONAL in vederea efectuarii misiunii auditului situatiilor financiare si auditului in scop de supraveghere (adecvarea si implementarea politicilor si procedurilor interne in domeniul de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si analizarea efectuarii tranzactiilor) pentru anul 2020 in cadrul companiei.

Conexarea procedurilor administrative initiate in contextul respectarii de catre Compania INTACT ASIGURARI GENERALE a cadrului legal aferent efectuarii auditului anual extern, inclusiv in scop de supraveghere, precum si respingerea demersului si cererilor reprezentantului companiei vizate, prin care se solicita suspendarea procedurilor administrative conexate.

De asemenea, CNPF a autorizat:

Aprobarea candidaturilor (G. Buga, E. Calancea si G. Ciobanu) pentru functia de membru al Comitetului de audit in cadrul GARANTIE SA.

Avizarea inregistrarii de stat a Statutului MOLDASIG SA in redactie noua, aprobat la adunarea generala ordinara anuala a actionarilor din 22.07.2021.

Avizarea inregistrarii de stat a Statutului AEI BLESTENI-VOLODENI in redactie noua (aprobat de adunarea generala extraordinara repetata a membrilor din 05.06.2021).

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN NOVIS COMPANY SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, pe un termen de 2 ani, conform deciziei adunarii generale a asociatilor entitatii.

Acordul prealabil companiilor fiduciare BV Fiduciar Invest SA, Econ-Renastere SA si Companiei Fiduciare a Feroviarilor SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

Autorizarea reorganizarii SA NUCUSOARA prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Achitarea taxei de membru al Retelei Internationale a Reglementatorilor Uniunilor de Credit (ICURN) pentru 2021, in suma de 1,000.00 (una mie) dolari SUA. De notat, ca CNPF este membru al ICURN din anul 2010, iar pe parcursul anilor angajatii autoritatii de supraveghere nebancara au participat la reuniunile organizate de catre aceasta, in cadrul carora au fost discutate aspecte precum instrumente si tendinte indispensabile in asigurarea unei dezvoltari durabile a uniunilor de credit in mediul concurentei acerbe continue, cerinte de licentiere si supraveghere a uniunilor de credit, sistemul de monitorizare PEARLS si diagnosticarea performantei uniunilor de credit folosind standardele internationale. ICURN are drept scop schimbul de informatii si idei privind subiecte de interes comun pentru supraveghetorii uniunilor de credit si ai cooperativelor financiare, inclusiv initierea si desfasurarea studiilor privind probleme specifice sau teme vizand cooperativele financiare si supravegherea acestora.

In privinta reglementarii, CNPF a dispus:

Regulamentul privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative, care stabileste conditiile de infiintare a unui astfel de fond de pensii, incepand cu clarificarea si specificarea expresa a documentatiei necesare pentru eliberarea avizului de constituire a fondului respectiv, care urmeaza a fi prezentate de solicitant la CNPF, precum si finalizand cu anexele nr. 1-4, care prevad forma cererilor si forma-cadru a contractelor individuale de aderare. Proiectul Regulamentului se supune procedurii de consultari publice si se expediaza spre avizare autoritatilor si institutiilor interesate.

Proiectul de Hotarare privind modificarea si abrogarea unor acte normative, care vizeaza amendarea unor prevederi referitoare la cerintele fata de persoanele cu functie de raspundere ale asiguratorilor, la reglementarile auditului asiguratorilor. Proiectul de decizie deriva implicit din necesitatea ajustarii cadrului normativ secundar cu normele Legii nr. 271/2017, precum si clarificarea unor aspecte aferente procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entitatilor de audit in/din lista entitatilor eligibile. Totodata, se propune abrogarea Hotararii CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerintele de certificare a auditorilor participantilor profesionisti la piata financiara nebancara. Proiectul de Hotarare se expediaza spre avizare autoritatilor, institutiilor interesate si se supune procedurii de consultari publice in conditiile prevederilor legislatiei.