1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF a aprobat patru regulamente ...

CNPF a aprobat patru regulamente care privesc activitatile de asigurari si reasigurari

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a aprobat, in cea mai recenta sedinta de Consiliu de Administratie, patru proiecte de reglementare (provenite din Legea asigurarilor si reasigurarilor nr 92/2022 care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2023).

Proiectele au fost consultate cu autoritatile publice si institutiile interesate, fiind plasate pe pagina web a CNPF, astfel:

  1. Regulamentul privind termenele, procedura si modul de eliberare a avizului aferent tranzactiilor, cerintele tinerii registrului de garantii, angajamente si alte obligatii ale asiguratorului sau reasiguratorului. Documentul include prevederi aferente conditiilor privind incheierea tranzactiilor, inclusiv in partea ce tine de tranzactiile de proportii, investirea capitalului propriu si contractarea de imprumuturi. Concomitent, Regulamentul stabileste procedura de eliberare sau refuzul de eliberare a avizului prealabil, cu indicarea termenului de aprobare a deciziei de eliberare a avizului prealabil de catre autoritatea de supraveghere si a situatiilor in care aceasta refuza in eliberarea avizului.
  2. Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare, care determina cadrul normativ aferent formarii si mentinerii rezervelor tehnice necesare indeplinirii tuturor obligatiilor ce rezulta din contractele de asigurare sau de reasigurare, potrivit activitatii desfasurate de catre o societate de asigurare sau de reasigurare. In acest act normativ sunt descrise principalele aspecte privind tipurile si metodele de calcul al rezervelor tehnice separat pentru categoriile de asigurari generale si de viata, calitatea datelor utilizate in calculul acestora, precum si cerintele fata de reglementarile interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice. In context, prevederile expuse in Regulament urmeaza sa fie aplicate de societatile de asigurare/reasigurare, inclusiv si de companiile de asigurari care au depus licenta benevol si/sau carora le-a fost retrasa licenta pentru dreptul de a desfasura activitate in domeniul asigurarilor si raman sub supravegherea speciala a autoritati de supraveghere.
  3. Regulamentul privind cerintele fata de programul de reasigurare al asiguratorului, regulile de contractare a reasigurarilor si conditiile avizarii nivelului retinerii proprii al asiguratorului. Documentul stabileste prevederi ce vizeaza transferul corespunzator al riscurilor in reasigurare si descrie criteriile generale care stau la baza evaluarii cerintelor de natura prudentiala si de guvernanta corporativa, adecvarea programului de reasigurare la profilul de risc al asiguratorului si evitarea concentrarii riscurilor. Principalele reglementari se refera la limita maxima a raspunderii asiguratorului/reasiguratorului pentru un risc unic asigurat pentru un tip de asigurare, cerintele fata de programul de reasigurare al asiguratorului, regulile de contractare a reasigurarilor s.a.
  4. Regulamentul privind situatiile financiare specializate ale societatilor de asigurare sau de reasigurare, care instituie regula compararii datelor din bilantul contabil si din contul de profit si pierdere, comparabilitate ce depinde in mod esential de valoarea atribuita elementelor de activ si pasiv inscrise in bilantul contabil. In acest scop, Regulamentul stabileste modul de completare si prezentare a situatiilor financiare specializate la nivel individual si/sau consolidat, precum si dispozitiile speciale privind anumite pozitii din situatiile financiare intocmite pe baza evidentelor contabile si tehnico-operative, care fac parte din raportarile periodice de supraveghere prudentiala prevazuta de legislatie. Regulamentul transpune partial Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ale intreprinderilor de asigurare.

In acelasi timp, pe partea de autorizare, CNPF a hotarat:

  • Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: ARHITECON si HOTELUL DACIA-UN.
  • Eliberarea avizului prealabil pentru inregistrarea de stat a modificarilor operate in documentele de constituire ale MOLDCARGO privind majorarea capitalului social de la 52 200 000 lei pana la 59.100.000 lei prin efectuarea emisiunii suplimentare a 23 de actiuni ordinare nominative la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala - 300 000 lei per actiune.
  • Aprobarea dlui Ion Botnariuc in calitate de persoana cu functie de conducere - administrator al BAR OMNIS SRL.
  • Aprobarea dlui Gheorghe Avornic in calitate de persoana cu functie de conducere - administrator al BAR PROMOASIG UNIVERSITAS SRL.

In ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis retragerea licentei AEI "MILESTII MICI" pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia. In context, Consiliul de administratie a avizat inregistrarea modificarilor operate in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice privind desemnarea dlui Tudor Roman in functia de lichidator al asociatiei respective.