1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

CNPF a aprobat noi reglementari cu privire la situatiile financiare specializate ale societatilor de asigurare/reasigurare

Regulamentul privind situatiile financiare specializate ale societatilor de asigurare sau de reasigurare a fost aprobat de catre Consiliul de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF). Documentul transpune partial Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare consolidate ale intreprinderilor de asigurare.

Potrivit CNPF, Regulamentul stabileste modul de completare si prezentare a situatiilor financiare specializate la nivel individual si/sau consolidat, precum si dispozitiile speciale privind anumite pozitii din situatiile financiare intocmite pe baza evidentelor contabile si tehnico-operative, care fac parte din raportarile periodice de supraveghere prudentiala. Noile reglementari urmeaza a fi aplicate entitatilor care desfasoara activitate de asigurare/reasigurare in categoriile de "asigurari generale" si/sau "asigurari de viata", precum si sucursalelor acestora din statele terte.

Astfel, registrele contabile si situatiile financiare specializate urmeaza sa fie intocmite separat, pentru activitatea de asigurari de viata si activitatea de asigurari generale, cat si consolidat per societate.

In conformitate cu normele expuse in regulament, societatile de asigurare vor prezenta autoritatii de supraveghere situatiile financiare specializate, dupa cum urmeaza:

1) cu frecventa trimestriala, la nivel individual, la situatia din 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie (neauditate) cu termenul de prezentare, cel tarziu la sfarsitul lunii urmatoare perioadei corespunzatoare, cu exceptia trimestrului patru - pana la data de 28 februarie.

2) cu frecventa anuala, la nivel individual, auditate, la situatia din 31 decembrie, cu termenul de prezentare, cel tarziu la data de 30 aprilie a anului urmator celui de gestiune.