1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF: Proiectul de lege care ...

CNPF: Proiectul de lege care reglementeaza dreptul societatilor cu raspundere limitata de a emite obligatiuni, adoptat in lectura finala

Parlamentul a adoptat, in lectura a doua, proiectul de modificari la Legea privind societatile cu raspundere limitata si Legea privind piata de capital, care se refera la reglementarea detaliata a atributiilor organelor de conducere ale societatilor cu raspundere limitata in contextul emiterii obligatiunilor corporative.

Proiectul de lege a fost elaborat ca rezultat al adoptarii Legii nr. 229/2018 cu privire la modificarea unor acte legislative prin care societatile cu raspundere limitata au fost abilitate cu dreptul de a emite obligatiuni corporative in vederea atragerii de imprumuturi atat pe plan intern, cat si pe plan extern.

Documentul adoptat stabileste ca emisiunea obligatiunilor se va decide prin hotararea adunarii generale a asociatilor, iar procedura de emitere se va efectua in baza si conform prevederilor statutului societatii.

Totodata, modificarile propuse reglementeaza aspectele privind limitele si protectia dreptului detinatorilor de obligatiuni la informare; actele societatii, care reglementeaza particularitatile de emitere a obligatiunilor; distribuirea profitului net in cazul in care exista obligatiuni nestinse; competentele adunarii generale in ceea ce priveste emisiunea de obligatiuni; raspunderea administratorului societatii pentru incalcarea drepturilor detinatorilor de obligatiuni; investirea cu formula executorie a contractului de vanzare-cumparare a obligatiunilor.