1asig.ro
1asig.ro

Bugetul ASF a consemnat un excedent de 33,8 milioane de lei in 2018

5 min. / 1.540 cuvinte
Executia bugetara a Autoritatii de Supraveghere Financiara pe anul 2018 s-a incheiat cu un excedent de 33.789.527 lei, in usoara scadere fata de anul precedent, se arata in raportul anual al ASF. Cheltuielile de personal au reprezentat peste 87% in totalul cheltuielilor autoritatii.

In 2017, excedentul era de 38.094.781 lei.

Veniturile totale ale ASF au fost, anul trecut, in suma de 198.260.072 lei, in timp ce cheltuielile totale au fost de 164.470.545 lei.

In conformitate cu prevederile legale si cu structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli al ASF aprobat pe anul 2018, structura veniturilor prevazute si incasate se prezinta astfel:Potrivit Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile ASF, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile incasate in 2018 se prezinta astfel:

Veniturile din cote aferente tranzactiilor cu instrumente financiare si oferte publice au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2018 de 20.841.148 lei, reprezentand 98,72% din valoarea prognozata a perioadei. Cele mai relevante cote din cadrul acestei categorii de venituri se prezinta dupa cum urmeaza:

- cota din valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare derulate in cadrul sistemelor de tranzactionare supravegheate, cu exceptia tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (pana la 0,06% ) - 5.655.492 lei - grad de realizare 95,43% fata de prognozatul perioadei, urmare a unei usoare scaderi a volumului tranzactiilor derulate pe Bursa de Valori fata de cel estimat la fundamentarea bugetului;

- cota din valoarea ofertelor publice de vanzare (intre 0,05% si 0,1%, dar nu mai mult de 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei) - 381.637 lei - grad de realizare 84,97% fata de bugetat;

- cota din valoarea ofertelor publice de cumparare - preluare (intre 1% si 1,5%) - 14.000.822 lei - grad de realizare 100,54% fata de bugetat.

Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2018, cca. 10,51% din incasarile totale ale ASF.

Veniturile din cote si taxe aplicabile pentru functionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private si asiguratorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2018 in cuantum de 166.311.629 lei, reprezentand 101,54% din prognoza perioadei. Sursele principale de incasari la aceste categorii se prezinta dupa cum urmeaza:

- cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de investitii (organismelor de plasament colectiv) - 38.527.320 lei - grad de realizare 98,40% fata de bugetat;

- cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat si taxa lunara de 0,3% din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii private (pilon II) - 64.157.076 lei - grad de realizare 103,06%;

- cota de 0,01% din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative si taxa lunara de 0,25% din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii facultative (pilon III), precum si din taxa de functionare aplicabila depozitarilor - 3.472.867 lei - grad de realizare 99,20%;

- contributii aplicabile asiguratorilor si brokerilor de asigurare: taxa de functionare de 0,3% aplicabila asiguratorilor/ taxa de functionare de 0,2% aplicabila brokerilor de asigurare (0,1% de la 1 octombrie 2018), contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari generale - 0,4%, respectiv pentru asigurari de viata - 0,3%, contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari de raspundere civila auto - 1% - 60.154.366 lei, grad de realizare 102,16%.

Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2018, cca. 84% din incasarile totale ale ASF.

Venituri provenite din alte activitati, care cuprind veniturile aferente tarifelor, taxelor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare/ retragere autorizatie, taxe de inscriere/ inregistrare/ mentinere/ radiere, cote/tarife/taxe pentru monitorizare si alte taxe/ tarife asa cum sunt prevazute in anexa nr.3 la Regulamentul nr. 16/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au inregistrat o valoare totala incasata in anul 2018 in cuantum de 7.516.348 lei, grad de realizare 138,72%.

Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2018 cca. 3,79% din incasarile totale ale ASF.

Veniturile din amenzi, aplicate pentru entitatile provenind din Sectorul Asigurari Reasigurari - 302.292 lei, - in crestere fata de anul anterior cu un procent de 36,50%, suma aproximativ egala cu prognozatul perioadei.

Capitolul Diverse venituri a inregistrat, in perioada de analiza, o valoare de 3.288.655 lei, in crestere fata de prognozatul anului cu un procent de 20,47%. Acest capitol include veniturile financiare obtinute din plasarea disponibilitatilor ASF in depozite, titluri de stat - 2.159.790 lei, venituri din inchirierea spatiilor detinute de ASF - 809.041 lei, alte venituri 319.824 lei (imputatii, penalitati, restituiri sume din anii precedenti).

Executia cheltuielilor

Cheltuielile totale realizate in anul 2018 au fost in cuantum 164.470.545 lei - reprezentand un grad de realizare de 85,75% fata de prevederile aferente perioadei. Cheltuielile efectuate la 31 decembrie 2018 prezinta urmatoarea structura:

Cheltuieli de personal, in cuantum total de 143.428.682 lei (91,26% din prevederile bugetate), reprezinta salarii de baza, prime, alte drepturi, tichete de masa, la care se adauga contributiile institutiei.

Cheltuielile de personal in anul 2018 au reprezentat cca. 87,21% in totalul cheltuielilor autoritatii, respectiv cca. 72,34% in totalul veniturilor realizate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii, in cuantum total de 13.694.552 lei (73,68% din prevederile bugetate), au constat in:

- achizitii de furnituri de birou, materiale curatenie, carburanti, contravaloarea serviciilor de utilitati, telefonie, internet, servicii paza, service auto, servicii intretinere centrale termice, servicii arhivare, agentii de presa (Bloomberg, Reuters) etc. - 5.580.403 lei, reprezentand 77,06% din suma prevazuta pentru aceasta perioada;

- deplasari interne si externe - 1.141.066 lei, reprezentand 57,02% din suma prevazuta transportului si altor cheltuieli neprevazute, exclusiv indemnizatia de deplasare;

- consultanta si expertiza - 847.063 lei - reprezinta 54,65% din prevederile bugetate si consta in plati in cadrul contractelor de asistenta juridica, consultanta, servicii de audit financiar.

- alte cheltuieli - 4.859.807 lei, constau, in cea mai mare parte, din plati reprezentand chiria platita de catre ASF catre EximBank - 3.926.443 lei (80,80%), cheltuieli pentru actiuni de protocol si reprezentare - 422.819 lei, alte cheltuieli etc..

Transferuri internationale - reprezinta cotizatiile la organismele internationale (ESMA, EIOPA, IOSCO, IAIS, IOPS) la care ASF este membru - suma totala platita in anul 2018 a fost de 6.410.558 lei, in limita bugetului aprobat de 6.540.881 lei.

Cheltuielile de capital - 2.226.004 lei (23,42% din suma bugetata), reprezinta suma totala platita in anul 2018 pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii IT centralizate si descentralizare, constand in:

- achizitii de echipamente hard si alte echipamente IT - 831.084 lei,
- echipamente birotica, mobilier - 141.366 lei,
- contributie ASF la proiectul MiFIR Instruments Reference Data (implementat prin ESMA) - 51.328 lei,
- licente si achizitii/ dezvoltari soft - 1.070.803 lei,
- reparatii capitale - lucrari sediu Amiral Balescu - 131.423 lei.

Situatiile financiare anuale ale ASF au fost auditate de catre Ernst&Young.
 

3.200 accesari