1asig.ro
1asig.ro
Brokerii au acces la granturi ...

Brokerii au acces la granturi europene nerambursabile

5 min. / 1.540 cuvinte
Comisia de Buget Finante a Camerei Deputatilor a dezbatut si aprobat, marti, amendamentul propus de UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari privind completarea cu codul CAEN 6622 a anexelor 2 si 3 la OG 130. Astfel, agentii si brokerii de asigurari au fost inclusi pentru a beneficia de garantii in cadrul programului pentru intreprinderile mici si mijlocii - IMM Invest.

Propunerea a fost promovata de deputatul Iulius FIRCZAK.

"Marti s-a votat in Comisie si apoi in plen PL-x 500/2020 care aproba Ordonanta de Urgenta 130/2020 privind granturile europene nerambursabile pentru depasirea crizei provocate de COVID-19. La initiativa UNSICAR am sustinut in Comisie un amendament prin care la masura 2 "Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru" si la masura 3 "Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor" au fost introduse si codurile CAEN 6622 Brokeri de asigurari (si agenti) si 6619 Brokeri de credite. Amendamentul a fost votat in Comisie si apoi legea a fost votata in Plen, in aceeasi zi. Astfel Brokerii asigurari si de credite au acces la cele 2 masuri de granturi europene nerambursabile", a declarat, pentru 1asig.ro, Iulius Marian FIRCZAK, Deputat in Parlamentul Romaniei.

Gasiti AICI Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene

Ordonanta stabileste criteriile de alocare a fondurilor europene aferente Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020, in contextul crizei provocate de COVID-19 pe cele trei masuri:

Masura 1 - Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Sunt in valoare de 2.000 euro, se acorda o singura data sub forma de suma forfetara.

Fondurile totale sunt de 100.000.000 euro din care 85.000.000 din bugetul Programului Operational Competitivitate si 15.000.000 cofinantare de la bugetul de Stat.

Categoriile de beneficiari sunt: intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019; PFA, ONG-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1; PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19;

Masura 2 - Granturi pentru capital de lucru

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt in valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri UE nerambursabile si 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat si coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Sunt acordate beneficiarilor: pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.

Granturile pentru capital de lucru se acorda beneficiarilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare; au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse; dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru; mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.

Ministerul economiei anunta ca incepand de joi 22 octombrie a.c. ora 10:00 pot fi accesate aceste granturi. Formularul de inscriere va ramane activ pana miercuri 28.10.2020 ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere pana la epuizarea bugetului.

Masura 3 - Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investitiilor sunt in valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se aloca din bugetul POC 2014-2020 si 62.380.500 cofinantare de la bugetul de stat si 71.749.500 euro contributia proprie. Prin granturi pentru investitii se intelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementeaza investitii in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru: extinderea capacitatilor de productie existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestari servicii; realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare servicii; reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente, precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare servicii.

Granturile pentru investitii se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare; au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare; se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului; realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea; dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare; se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.

Iulius Marian FIRCZAK a precizat ca Ministerul economiei nu a anuntat inca data de la care pot fi accesate aceste granturi. procedura de implementare o gasiti pe linkul http://www.imm.gov.ro/ro/2020/10/16/procedura-de-implementare-a-masurii-granturi-pentru-investitii-acordate-imm-urilor-din-cadrul-schemei-de-ajutor-de-stat-instituita-prin-ordonanta-de-urgenta-nr-130-din-31-iulie-2020/ .

1.110 accesari