1asig.ro
1asig.ro

BNR a decis cum pot bancile sa amane plata ratelor la credite, in contextul pandemiei COVID-19

5 min. / 1.540 cuvinte
Comitetul de Supraveghere al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de urgenta, a clarificat modul in care bancile si IFN-urile din Romania trebuie sa aplice reglementarile in vigoare in contextul pandemiei cu COVID 19. Astfel, BNR va face uz de flexibilitatile cadrului normativ astfel incat persoanele si companiile cu credite sa poata fi ajutate atat de banci cat si de institutii financiare nebancare in perioada urmatoare.

PROMO


Amanarea la plata (urmare a unei masuri generale sau prin negocieri directe cu clientii), determinata de situatia actuala, nu trebuie asociata unei notiuni de dificultate financiara a debitorului. In consecinta, creditul nu trebuie reclasificat, iar institutia bancara nu trebuie sa constituie provizioanele pe sumele datorate, ca urmare a restructurarii.

Astfel, desi definitia starii de nerambursare presupune orice operatiune de restructurare a unui credit si trebuie asociata notiunii de dificultate financiara, in situatia unui moratoriu (amanare de plata) privat sau public, o astfel de operatiune nu este apreciata ca o masura de restructurare, pentru ca nu a avut loc din cauza unei dificultati financiare a debitorului.

Reglementarile actuale permit imprumutatorilor (institutii bancare si nebancare) sa amane la plata creditele oricarei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fara aplicarea conditiilor prevazute de Regulamentul BNR nr.17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile ulterioare, privind gradul de indatorare, limitarea creditului functie de valoarea garantiei si durata maxima a creditului de consum.

In ceea ce priveste institutiile de credit, Banca Nationala a Romaniei mentioneaza ca, masurile de sustinere a debitorilor vor fi reflectate in situatiile bancilor in mod similar cu practica la nivel UE, prin aplicarea in mod unitar a cadrului european de reglementare in domeniile prudential si contabil.

Cadrul de reglementare prudential contine o serie de instrumente special create pentru situatii precum cea pe care o traversam in prezent, in scopul asigurarii conditiilor pentru depasirea perioadelor dificile cu mentinerea sanatatii financiare a bancilor.

Astfel, in perioadele anterioare, bancile au constituit amortizoare de capital potrivit reglementarilor europene si nationale adoptate de Banca Nationala a Romaniei in baza recomandarilor Comitetului National pentru Supraveghere Macroprudentiala.

Dat fiind contextul actual, Banca Nationala a Romaniei a decis sa permita bancilor sa utilizeze temporar (pana la o data ce va fi comunicata ulterior) amortizoarele de capital anterior constituite, cu mentinerea respectarii cerintelor prevazute de cadrul legal pentru aceste flexibilizari. Adaptarea la noile conditii a amortizoarelor de capital sprijina bancile in a-si mentine rolul de suport al economiei reale.

Totodata, conform cadrului de reglementare, bancile au constituit si mentinut rezerve de lichiditate care pot fi utilizate pentru a face fata unei cereri marite de lichiditate pe parcursul unei situatii de criza. Astfel, in linie cu actiunile intreprinse in acest sens la nivel european, BNR permite bancilor neincadrarea in nivelul minim al indicatorului de lichiditate, cu scopul utilizarii acestor rezerve pentru a contribui la o buna functionare a sectorului bancar si a ajuta bancile in asigurarea de lichiditati suficiente firmelor si populatiei.

Institutiilor de credit li se va comunica modul in care poate fi utilizata flexibilitatea cadrului prudential pentru a reflecta masurile de amanare la plata intr-un mod care sa urmareasca totodata mentinerea sanatatii financiare a sectorului bancar astfel incat acesta sa poata continua sa furnizeze sprijin economiei reale.

In conditiile in care o institutie de credit negociaza o masura de amanare la plata, pe baza individuala, nelegata de situatia pandemiei COVID 19, o astfel de operatiune trebuie clasificata ca restructurare.

Institutiile de credit trebuie sa continue sa evalueze, in mod adecvat, calitatea tuturor expunerilor din credite pentru identificarea indiciilor de improbabilitate de plata.

BNR va evalua, la randul ei, in mod permanent, situatia fiecarei banci si, in functie de evolutia impactului generat de pandemia COVID-19, va lua masurile ce se impun.

Aceste interpretari legate de starea de nerambursare in conditiile pandemiei de COVID 19, se bazeaza pe prevederile Ghidului EBA GL/2016/07, fiind agreate cu Autoritatea Bancara Europeana (European Banking Authority - EBA). Ele creeaza premisele pentru sprijinirea clientilor cu credite in curs de derulare si facilitarea accesului la noi linii de finantare, cu mentinerea in limite acceptabile a bonitatii institutiilor financiare.

In ceea ce priveste institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general, Banca Nationala a Romaniei confirma acestor imprumutatori ca restructurarile creditelor acordate persoanelor afectate in mod negativ de pandemia COVID-19, prin mecanismul suspendarii/inghetarii pe o perioada determinata a platilor scadente, nu atrag in mod automat necesitatea constituirii de provizioane specifice de risc de credit, in considerarea faptului ca acest mecanism nu va implica acumularea de zile de intarziere la plata ratei de credit.

In plus, in cazul institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, care sunt supuse unor cerinte suplimentare de prudenta in ceea ce priveste regimul restructurarilor de credite, banca centrala confirma acestor creditori ca restructurarea creditelor persoanelor afectate de pandemia COVID-19 nu determina clasificarea automata a respectivelor imprumuturi intr-o categorie inferioara de risc de credit si, implicit, nici cerinte suplimentare de provizionare.

Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate de supraveghere a institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, confirma acestor entitati ca, din perspectiva cerintelor referitoare la adecvarea nivelului fondurilor proprii de care acestea dispun, neincadrarea temporara in limitele aplicabile referitoare la expuneri din credite, potrivit Regulamentului BNR nr.20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile ulterioare, in cazul in care este generata de aplicarea de catre creditor a unor masuri de sprijinire a debitorilor sau de stimulare a creditarii in contextul pandemiei COVID 19, reprezinta un caz exceptional si bine justificat, pentru care, conform reglementarilor, IFN afectate vor notifica BNR pentru agrearea unui termen de reincadrare in nivelurile prevazute de cadrul normativ specific.

Banca Nationala a Romaniei va transmite scrisori de informare tuturor creditorilor (institutii bancare si institutii financiare nebancare) prin care li se va confirma posibilitatea restructurarii creditelor debitorilor si modalitatea de aplicare a reglementarilor in vigoare, potrivit celor de mai sus.

Referitor la sprijinul guvernamental sub forma garantiilor pentru sustinerea in continuare a creditarii, Banca Nationala a Romaniei va colabora cu autoritatile statului pentru ca respectivele garantii sa indeplineasca conditiile reglementarilor prudentiale bancare aplicabile la nivelul Uniunii Europene in scopul diminuarii cerintelor de capital, astfel incat potentialul de finantare al institutiilor de credit sa creasca.

Comitetul de supraveghere reprezinta o structura permanenta, cu caracter deliberativ si decizional. Este compus din 10 membri si este condus de guvernatorul BNR. Atributiile si competentele sale vizeaza activitatile de evaluare si monitorizare a functionarii institutiilor de credit din perspectiva calitatii activelor, a performantelor financiare si a incadrarii lor in nivelul reglementat al indicatorilor de prudenta bancara, dar si a asigurarii bazei de reglementare, conform legislatiei specifice si practicilor internationale in materie.

706 accesari