1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

BNR: Investitiile straine directe in Romania in anul 2021

Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica anuala pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD), principala sursa de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD in cursul exercitiului financiar 2021 in intreprinderile investitie straina directa rezidente, a veniturilor obtinute de nerezidenti din aceste investitii, precum si a soldului ISD in Romania la 31 decembrie 2021.

Metodologia utilizata la elaborarea acestor statistici este in conformitate cu prevederile Manualului balanta de plati si pozitia investitionala internationala editat de Fondul Monetar International, editia a 6-a (BPM6).

  1. Fluxul net de ISD in anul 2021 a inregistrat valoarea de 8940 milioane euro, din care:
  • 6747 milioane euro participatii la capitalurile proprii, nivel rezultat prin insumarea aportului la capitalurile proprii ale intreprinderilor ISD, in valoare de 2165 milioane euro, cu profitul reinvestit in intreprinderile ISD in valoare de 4582 milioane euro;
  • 2194 milioane euro instrumente de natura datoriei in relatia cu investitorii straini directi si cu societatile din cadrul grupului acestora (datorii minus creante).

2. Soldul ISD la 31 decembrie 2021 a atins nivelul de 100288 milioane euro, din care:

  • 70257 milioane euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,1 la suta);
  • 30031 milioane euro instrumente de natura datoriei in relatia cu investitorii straini directi si cu societatile din cadrul grupului acestora (datorii minus creante) (29,9 la suta).

3. Veniturile din ISD in Romania realizate de nerezidenti in anul 2021 au inregistrat valoarea de 8894 milioane euro, din care:

  • Veniturile nete din participatii la capital au inregistrat valoarea de 8302 milioane euro si au fost calculate ca diferenta intre profiturile dupa impozitare ce revin investitorilor straini, in valoare de 11008 milioane euro, din totalul profiturilor obtinute de intreprinderile ISD si pierderile ce revin acestora, in valoare de 2705 milioane euro, din totalul pierderilor inregistrate de intreprinderilor ISD in anul 2021.
  • Veniturile nete din dobanzi au inregistrat un nivel de 592 milioane euro si au fost calculate ca diferenta intre dobanzile primite de catre investitorii straini directi pentru creditele acordate intreprinderilor detinute in Romania si dobanzile platite de catre acestia pentru creditele primite de la intreprinderile lor din Romania, atat direct, cat si prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.