1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF organizeaza o procedura de ...

ASF organizeaza o procedura de selectie a practicienilor in insolventa

Autoritatea de Supraveghere Financiara organizeaza procedura de selectie in vederea completarii Listei practicienilor in insolventa agreati de ASF. Participantii isi pot depune dosarele de participare pana pe data de 28 iunie.

Potrivit anuntului ASF, practicienii in insolventa interesati de participarea la aceasta selectie pot depune, pana cel tarziu la data de 28 iunie 2021, ora 14:00, dosarele de participare, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5, Bucuresti, la Registratura generala, in plic sigilat, pe care vor fi inscrise urmatoarele: "Documentatie pentru selectia practicienilor in insolventa agreati de A.S.F.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum si mentiunea "A nu se desigila decat de catre Comisia de avizare a practicienilor in insolventa".

Documentatia de participare la procedura de selectie se gaseste pe pagina de internet a ASF.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29 iunie 2021, ora 14:00, la sediul Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Selectia practicienilor in insolventa in vederea agrearii si completarii Listei practicienilor in insolventa agreati de catre A.S.F. se organizeaza anual.

Conform procedurii, pentru participarea la selectia organizata pentru inscrierea pe Lista practicienilor in insolventa agreati de catre A.S.F., ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

a) o scrisoare de intentie prin care isi manifesta interesul de a participa la selectia in vederea inscrierii in Lista practicienilor in insolventa agreati de A.S.F. - va fi completat formularul cuprins in Anexa B la prezenta procedura;
b) un act justificativ eliberat de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) din care rezula ca forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa este inscrisa in evidentele UNPIR, precum si faptul ca asociatul coordonator sau asociatii coordonatori ai acesteia nu au fost supusi niciunei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani anteriori declansarii procedurii de selectie;
c) certificatul de atestare fiscala pentru ofertant, eliberat de organul fiscal competent, din care rezulta ca acesta nu are obligatii fiscale restante la data depunerii ofertei;
d) o copie certificata de pe polita de asigurare de raspundere profesionala a ofertantului, in vigoare la data depunerii ofertei;
e) o declaratie pe propria raspundere in ceea ce priveste numarul de personal calificat si de specialitate alocat procedurii (practicieni in insolventa compatibili si personal de specialitate cu experienta in domeniul asigurarilor - actuar, personal cu experienta in lichidare de daune, etc); declaratia va fi insotita de cate o prezentare a fiecarei persoane si dovada ca exista un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoana in parte;
f) o declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei D din care rezulta dotarea practicianului cu: computer; abonament la Buletinul insolventei (acces pe pagina de internet sau in format hartie) - se anexeaza o copie de pe actul justificativ; pagina de internet proprie functionala - se anexeaza un extras de pe pagina proprie de internet; acces la internet; adresa de e-mail; imprimanta; telefon mobil; telefon fix; fax.
g) cazierul fiscal al ofertantului, eliberat de organul fiscal competent, din care rezulta ca nu exista inscrise in cazier fapte de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Oferta va fi descalificata in situatia in care in documentatie nu este prezentat unul dintre documentele prevazute mai sus. De asemenea, oferta va fi respinsa ca fiind tardiv depusa in situatia in care nu este respectat termenul indicat in anunt.

Practicienii in insolventa agreati de catre A.S.F. care, dupa data agrearii, isi schimba denumirea si/sau forma de organizare, vor comunica modificarile A.S.F., in atentia Comisiei de avizare in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea, sub sanctiunea eliminarii din Lista practicienilor in insolventa agreati de catre A.S.F..