1asig.ro
1asig.ro
ASF modifica Regulamentul privind ...

ASF modifica Regulamentul privind organizarea si functionarea SAL-FIN

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara a pus in consultare publica noul proiect de modificare si completare a Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).

PROMO


Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Cititi AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile si observatiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e mail propuneri@salfin.ro pana pe data de 8 martie 2021,conform Codului de Procedura Civila.

Organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbacar (SAL-Fin) este reglementata de Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016, cu modificari si completari ulterioare, misiunea entitatii fiind aceea de a organiza solutionarea extrajudiciara a disputelor financiare non-bancare, interne sau transfrontaliere, in materie de consum, cu ajutorul conciliatorilor din domeniul financiar non-bancar cu experienta in mediere, negociere sau arbitraj care propun sau impun o varianta de solutionare a litigiului in mod echilibrat, impartial, intrun termen rezonabil si fara costuri pentru consumatori.

Analiza activitatii desfasurate in cei aproape cinci ani de functionare a entitatii, expertiza acumulata, interesul manifestat in asigurarea unei imbunatatiri permanente a fluxului informational in beneficiul tuturor partilor implicate in procesul de solutionare alternativa a litigiilor, conduc la necesitatea unei revizuiri ale actualelor prevederi ale Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In derularea efectiva a activitatii, Serviciul Analiza si Suport Tehnic SAL-Fin, Colegiul de Coordonare, precum si conciliatorii, au identificat o serie de aspecte care conduc la necesitatea revizuirii Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016, cu modificarile si completarile ulterioare plecand, in primul rand, de la analiza de ansamblu a activitatii, de la necesitatea flexibilizarii procedurilor si a consolidarii independentei functionale a conciliatorilor.

In acest sens, in nota de prezentare a proiectului se precizeaza elementele ce au necesitat ajustari:

1. In ceea ce priveste Regulamentul:
- Introducerea atributiei Colegiului de coordonare de aprobare a tuturor formularelor necesare desfasurarii procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul finaciar non-bancar cat si a draftului de hotarare emis in urma procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor.
- repartizarea dosarelor privind solutionarea alternativa a litigiilor catre conciliatori in ordinea numerica a inscrierii acestora in Registrul Conciliatorilor, dupa competentele profesionale, cu scopul de a conferi o garantie in plus a independentei functionale a conciliatorului si a impartialitatii actului de conciliere. Consacrarea acestui principiu de repartizare a litigiilor are drept motivatie tocmai eliminarea arbitrarului, asigurarea transparentei si a impartialitatii in realizarea actului de conciliere;
- eliminarea Comisiilor de conciliere, cu atat mai mult cu cat, din analizele efectuate asupra hotararilor emise de catre acestea, s-au constatat situatii in care litigiul nu presupunea o complexitate a analizei sau obiectul valoric al acestuia era inferior nivelului costurilor suportate de SAL-FIN cu indemnizatiile de conciliere. De asemenea, ponderea situatiilor in care hotararea era emisa de catre Comisia de conciliere cu 2/3 din voturi este nesemnificativa, aproape in totalitate acestea fiind emise cu unanimitatea de voturi ale membrilor Comisiei;

2. In ceea ce priveste anexele, in speta Procedura de solutionare alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii (Anexa nr. I), respectiv Procedura de solutionare alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii (Anexa nr. II):
- introducerea unor precizari cu privire la modalitatea de derulare a activitatilor in cazul unor suspiciuni ce planeaza asupra conciliatorilor (modalitatea de formulare a cererilor de recuzare impotriva conciliatorilor);
- definirea standardului minimal si obligatoriu referitor la aspectele de forma si continut pe care trebuie sa le cuprinda orice hotarare a conciliatorilor, precum si responsabilizarea acestora in respectarea acestui standard;
- introducerea unor precizari cu privire la termenul privind indreptarea erorilor materiale sau omisiunilor strecurate in hotararile emise;
- reducerea unor termene in vederea eficientizarii desfasurarii procedurii de conciliere alese;
- eliminarea unor prevederi redundante.

Conform proiectului, Conciliatorii beneficiaza de o remuneratie in suma fixa bruta pentru fiecare caz de conciliere, finalizat prin emiterea unei hotarari motivate sau intocmirea unei incheieri, intr-un mod care nu este legat de rezultatul procedurilor SAL.

In cadrul SAL-FIN vor fi inscrisi conciliatori ce se vor regasi in Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competentelor profesionale ale acestora. In indeplinirea atributiilor lor, conciliatorii sunt independenti si impartiali fata de partile din litigiu.

1.318 accesari