1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF incepe procesul de desemnare a ...

ASF incepe procesul de desemnare a trei membri ai Consiliului de Administratie al FGA

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a aprobat inceperea procesului de desemnare a unui numar de trei membri ai Consiliului de Administratie al Fondului de Garantare a Asiguratilor - FGA, numiti de catre ASF, si ale caror mandate vor expira la data de 20 august 2020.

Cei trei membri ai CA carora le expira mandatele (numiti in august 2015) sunt:
 • Carmen Daniela RADU (Presedinte)
 • Adrian MITROI
 • Bogdan DUMITRESCU
Conform prevederilor articolului 20 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, membrii Consiliului de Administratie al Fondului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1. Sa fie absolventi de studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta sau cu studii universitare de scurta durata cu diploma de licenta si master in domeniul economic sau juridic;
 2. Sa aiba o buna reputatie si onorabilitate;
 3. Sa aiba experienta profesionala dovedita in domeniul financiar sau in cel de activitate de reglementare/supraveghere banci, finante si asigurari de minimum 8 ani.
Persoanele interesate de ocuparea unei astfel de pozitii isi pot depune dosarul de candidatura pana la data de 20 august 2020, inclusiv, la adresa de email: candidati-fga@asfromania.ro. Lista cerintelor pentru ocuparea posturilor, precum si continutul dosarului de candidatura pot fi accesate aici.

Potrivit articolului 21 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, membrii Consiliului de Administratie al Fondului:
 1. Nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei;
 2. Nu pot sa detina in cadrul unui asigurator calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administratie, al consiliului de supraveghere ori directoratului, dupa caz;
 3. Nu pot fi senatori, deputati, membri ai Guvernului sau sa detina functii de conducere in cadrul vreunui partid politic ori organizatie politica pe perioada exercitarii mandatului;
 4. Trebuie sa nu aiba cazier judiciar;
 5. Trebuie sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal sanctiuni prevazute de lege.
Potrivit legii, Consiliul de Administratie al Fondului de Garantare a Asiguratilor este format din cinci membri, dintre care doi sunt desemnati de Ministerul Finantelor Publice, iar trei de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, dintre care este ales si Presedintele Consiliului de Administratie.