1asig.ro
1asig.ro

ASF deruleaza programul de reorganizare si modernizare. Unele directii vor fi desfiintate

5 min. / 1.540 cuvinte
In contextul tendintei globale de crestere a digitalizarii si a progreselor rapide care au loc la nivelul pietelor, Autoritatea de Supraveghere Financiara a demarat un program de evaluare si imbunatatire a activitatii si de aliniere la cele mai bune practici, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor principale.

PROMO

Programul vizeaza aspecte precum imbunatatirea infrastructurii IT in vederea diminuarii riscurilor, imbunatatirea administrarii resurselor umane, precum si alte propuneri cu caracter general privind eficientizarea functionarii. Totodata, Autoritatea de Supraveghere Financiara vizeaza integrarea tuturor activitatilor la nivel de sectoare prin explorarea optiunilor de unificare sau centralizare a unor activitati de baza din cadrul sectoarelor sau o integrare a acestora pe verticala.

La nivelul celor trei sectoare de supraveghere financiara se va implementa un management unitar care va permite eliminarea unor procese birocratice si imbunatatirea comunicarii atat intre structurile specializate din sectoare, cat si la nivel intersectorial, in special intre structurile cu atributii de reglementare, autorizare si cele cu atributii de supraveghere si control.

In acest sens, Consiliul A.S.F. a demarat procesul de efectuare a unor modificari in structura organizatorica care vizeaza schimbarea denumirii unor structuri, desfiintarea unor directii, transformarea unor posturi si/sau transferarea acestora.

In acelasi timp, Autoritatea urmareste cresterea calitatii formarii profesionale a personalului A.S.F., precum si realizarea unor parteneriate academice pentru atragerea absolventilor cu rezultate foarte bune in stagii de internship platite si apoi internalizarea lor in functie de rezultatele activitatii. In urma derularii programului de reorganizare si modernizare a structurii sale, Autoritatea de Supraveghere Financiara doreste sa obtina o structura mai flexibila, mai supla, mai eficienta.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.
3.601 accesari