1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF demareaza procesul de ...

ASF demareaza procesul de desemnare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) organizeaza procedura de selectie a candidatilor in vederea asigurarii functiei de Presedinte al Consiliului de administratie al F.G.D.S.P.P., pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 13.12.2022.

Termen limita pentru depunerea dosarelor de candidatura este 10.11.2022, ora 23:59.

Cerinte pentru ocuparea functiei de Presedinte al Consiliului de administratie al F.G.D.S.P.P.:

Presedintele Consiliului de administratie al F.G.D.S.P.P. trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 6 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private si sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, conform art. 7 din Legea nr. 187/2011, astfel:

 1. sa fie rezident in Romania, sa aiba o buna reputatie si pregatire profesionala si o experienta de cel putin 5 ani intr-una din activitatile: financiar-bancara, de asigurari si reasigurari, de investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor private;
 2. sa aiba onorabilitatea necesara pentru a ocupa aceasta functie;
 3. sa nu fie membru al vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
 4. sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru infractiunile de bancruta simpla, bancruta frauduloasa si gestiune frauduloasa prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare si, ulterior abrogarii acesteia, de catre Codul Penal;
 5. sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal;
 6. sa nu fie persoana nominalizata in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, cu modificarile ulterioare, precum si in lista intocmita potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dosarul de candidatura trebuie sa contina:

 • Curriculum vitae, in format Europass, semnat si datat, in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat persoana in cauza, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia avuta in vedere; daca este cazul, se mentioneaza institutia/autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate;
 • Scrisoare de motivatie, semnata si datata;
 • Cazierul judiciar in termen de valabilitate;
 • Cazierul fiscal in termen de valabilitate;
 • Copii conforme cu originalul ale documentelor care atesta studiile (diplome studii, certificate, atestari, foi matricole etc.);
 • Copii conforme cu originalul ale documentelor care atesta experienta profesionala, vechimea in munca si specialitate (carnet de munca, adeverinta care atesta vechimea in munca, meserie si specialitate, extras REVISAL etc.);
 • Declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de lege, semnata si datata, conform Anexei nr. 1 prevazuta mai jos;
 • Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata si datata, conform Anexei nr. 2 prevazuta mai jos;
 • Copie conforma cu originalul a actului de identitate;
 • Adresa de insotire si opis documentatie.

Pentru documentele care sunt in alta limba decat limba romana, pe langa copia documentului initial se depune si traducerea legalizata in limba romana.

Dosarele de candidatura se depun pe suport de hartie la Registratura A.S.F.[1] sau se transmit in format electronic la adresa de e-mail eregistratura@asfromania.ro, pana in data de 10.11.2022, ora 23:59.

Reguli de transmitere a dosarelor de candidatura in format electronic:

 • dosarele de candidatura se transmit la adresa de e-mail: eregistratura@asfromania.ro.
 • subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului si adresa de e-mail a candidatului;
 • inscrisurile candidatilor conform Instructiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportarilor si a altor documente in format electronic catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sunt semnate olograf, fotocopiate/scanate in format PDF, sau sunt semnate cu semnatura electronica calificata de catre persoana in drept, iar documentatia va fi insotita de adresa de insotire si de opisul documentatiei;
 • marimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie sa depaseasca 5 MB, in cazul in care marimea documentelor depaseste aceasta dimensiune sunt acceptate mai multe e-mailuri cu acelasi subiect, dar cu atasament diferit;
 • in procesul de transmitere a dosarelor se utilizeaza doar adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicatii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer de fisiere in care se anunta link-urile de descarcare a fisierelor);
 • nu este permisa transmiterea de atasamente cu extensiile: .exe; .com sau .Ink.;
 • nu este permisa transmiterea de atasamente parolate;
 • in subiectul sau corpul mesajelor nu trebuie sa fie link-uri catre site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fisiere online nu se descarca si nu se iau in considerare;
 • documentele se scaneaza individual, se salveaza in format .pdf si se ataseaza la acelasi e-mail.

Pentru mai multe informatii: email eregistratura@asfromania.ro , telefon: 021 659 61 43.