1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF a retras autorizatia de ...

ASF a retras autorizatia de functionare a societatii CertAsig

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a decis, in sedinta din data de 19 februarie 2020, retragerea autorizatiei de functionare a societatii CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., ca urmare a faptului ca societatea nu si-a restabilit in termenul prevazut de lege nivelul fondurilor proprii eligibile care acopera cerinta de capital minim (MCR).

Totodata, Consiliul A.S.F. a constatat starea de insolventa a societatii CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. si a hotarat sa initieze demersurile legale privind promovarea cererii de deschidere a procedurii falimentului impotriva asiguratorului.

Asiguratorul are obligatia de a notifica asiguratii atat cu privire la posibilitatea acestora de a denunta contractele de asigurare incheiate cu Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A., cat si cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare, achitate in cadrul contractelor, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei de valabilitate a contractelor. Contractele care nu sunt denuntate raman in vigoare pana la data expirarii.

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva asiguratorului, dupa producerea unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data retragerii autorizatiei de functionare si cea a denuntarii contractelor de asigurare, poate solicita deschiderea dosarului de dauna la societatea de asigurare, noteaza ASF.

In termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii instantei de judecata privind deschiderea procedurii de faliment impotriva asiguratorului, CertAsig - Societate de Asigurare si Reasigurare S.A. are obligatia predarii evidentelor complete ale dosarelor de dauna, ale evidentelor tehnico - operative si contabile aferente acestor dosare la Fondul de Garantare a Asiguratilor, in vederea publicarii listei potentialilor creditori de asigurari.

Conform legislatiei in vigoare, protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator revine Fondului de Garantare a Asiguratilor - FGA, in limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

Sursa foto: Janis Rozenfelds / unsplash.com