1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

ASF a publicat un Ghid pentru clientii FORTE Asigurari

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat un scurt ghid al consumatorului care include si un set de intrebari si raspunsuri (Q&A) pentru situatii frecvent intalnite in cazul FORTE Asigurari Reasigurari, companie aflata in procedura de faliment.

ASF a dispus prin Decizia nr. 1332/05.07.2016 retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii in procedura de faliment a societatii FORTE Asigurari Reasigurari S.A., ca urmare a constatarii starii de insolventa a asiguratorului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acesta este al doilea faliment din piata in mai putin de un an, dupa ASTRA Asigurari.

Conform legislatiei in vigoare, protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator revine Fondului de Garantare a Asiguratilor - FGA, in limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat. Dar, FGA va prelua obligatiile asiguratorului platile catre creditorii de asigurari de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii de faliment.

Potrivit ghidului, creditor de asigurare este:
  • persoana asigurata - persoana care are incheiat un contract de asigurare;
  • un beneficiar al asigurarii - o terta persoana care beneficiaza de efectele legii sau ale unui contract de asigurare si careia asiguratorul urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, asa cum prevede contractul de asigurare; 
  • persoana pagubita - persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de raspundere civila.
Creditorii de asigurari ai FORTE se pot adresa FGA "din momentul publicarii Deciziei ASF nr. 1332/05.07.2016 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 14.07.2016) privind societatea FORTE Asigurari Reasigurari S.A., dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele indreptatite la plata despagubirilor de la FGA se pot adresa acestuia si ulterior, daca dreptul de creanta s-a nascut dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment", se precizeaza in ghid.

Pentru a recupera o creanta (despagubire, indemnizatie etc.) de la FGA, creditorii vor depune la FGA:
  • pentru despagubire/indemnizatie: o cerere motivata de plata insotita de documente justificative. Urmariti informatiile disponibile la FGA si ASF pentru detalii.
  • pentru recuperarea primelor platite in avans, proportional cu timpul ramas pana la expirarea asigurarii facultative: o cerere de plata (cerere-tip) insotita de documente justificative.
Cine poate completa cererea de deschidere a dosarului de dauna?

Orice persoana care invoca vreun drept de creanta impotriva societatii FORTE ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila poate solicita deschiderea dosarului de dauna. Aceasta solicitare se face prin completarea "Cererii de deschidere a dosarului de dauna", impreuna cu "Declaratia privind evenimentul".

"Dupa transmiterea cererii, veti fi contactat de FGA in vederea deschiderii dosarului de dauna si a constatarii pagubelor. FGA va comunica in scris partii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire (polita/contractul de asigurare, documentele care atesta producerea evenimentului asigurat, emise de autoritatile publice competente sau alte documente din care sa reiasa cauzele si imprejurarile evenimentului, intinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despagubirii etc.)", se explica in ghid.

Constatarea daunelor se face de catre FGA, direct sau prin mandatarii acestuia, impreuna cu partile interesate. Constatarea avariilor rezultate in urma producerii evenimentului se va efectua in conformitate cu prevederile legii si ale conditiilor de asigurare.

Pentru evenimentele asigurate produse in strainatate, declararea acestora se face in conformitate cu prevederile legii aplicabile si a conditiilor de asigurare, parte integranta a contractului de asigurare.

FGA va va informa cu privire la documentele necesare deschidere dosarului de dauna, acestea fiind diferite in functie de tipul de contract de asigurare si/sau de stadiul dosarului. Inscrisurile justificative vor fi depuse in limba romana. In cazul imposibilitatii prezentarii acestor inscrisuri justificative in copie legalizata, se pot depune fie copii ale acestora, fie o declaratie pe proprie raspundere in sensul sustinerii acestor documente. FGA va verifica evidentele preluate de la societatea FORTE. In cazul in care aveti acte redactate in alta limba decat cea romana, atunci trebuie sa depuneti si traducerile autorizate ale acestora.

Plata despagubirilor se face in ordinea aprobarii dosarelor de catre comisia speciala. Indiferent de momentul aprobarii de catre comisia speciala, plata despagubirii nu poate fi efectuata mai devreme de data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului.

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea platii in suma de maxim 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare (care reprezinta echivalentul a aproximativ 100.000 euro, in functie de cursul oficial de schimb).

Pentru sumele de recuperat care depasesc plafonul legal de despagubire, orice persoana este in drept de a urma procedura legala prevazuta de Legea insolventei nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

FGA poate efectua plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari ai societatii FORTE incepand cu data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Plata va fi efectuata in lei, pentru creantele certe, lichide si exigibile, prin intermediul postei (mandat postal) sau a unei banci autorizate de BNR, in limita plafonului legal.

De unde pot afla informatii?

Consumatorii care au incheiat un contract sau o polita de asigurare cu societatea FORTE Asigurari Reasigurari S.A. sunt rugati sa urmareasca informatiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) si FGA (www.fgaromania.ro), sau sa solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) - str. Popa Petre nr. 24, sector 2, Bucuresti, office@fgaromania.ro si telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73, fax: 021.211.60.94.

ASF va sta la dispozitie pentru informatii si clarificari la numarul gratuit TELVERDE 0800 825 627, la office@asfromania.ro si pe pagina Facebook a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Pentru cetatenii din alte state ale UE care pot avea nevoie de informatii in legatura cu societatea FORTE Asigurari Reasigurari S.A., acestia se pot adresa ASF la numarul de telefon +40216681208.

Descarca aici Ghidul pentru consumatorii FORTE Asigurari.