1asig.ro
1asig.ro
ASF a modificat Regulamentul de ...

ASF a modificat Regulamentul de Organizare si Functionare. Vezi noua Organigrama!

5 min. / 1.540 cuvinte
Noul Regulament privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost publicat miercuri, 27 ianuarie a.c., pe site-ul ASF, dar si in Monitorul Oficial. Din noua Organigrama reiese ca au fost elimitate directiile specifice pe cele trei sectoare supravegheate, existand cate o Directie Generala pentru fiecare, in timp ce au aparut mai multe Servicii, printre care si Serviciul managementul calitatii.

PROMO


Conform regulamentului (nr. 3/2021), A.S.F. asigura cadrul adecvat necesar supravegherii si functionarii eficiente a pietelor financiare din sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, asigurari-reasigurari si sectorul sistemului de pensii private. Misiunea A.S.F. are ca repere esentiale protejarea intereselor si drepturilor consumatorilor produselor financiare specifice pietelor nebancare, dezvoltarea acestor piete, asigurarea transparentei si a stabilitatii lor sistemice, precum si cresterea gradului de incredere si a nivelului de educatie financiara a populatiei.

Conducerea A.S.F. este asigurata de Consiliul A.S.F. format din membri executivi si neexecutivi, conform O.U.G. nr. 93/2012. Membrii executivi ai Consiliului A.S.F. sunt presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii cu atributii specifice corespunzatoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiara.

In vederea bunei functionari a activitatii executive din cadrul A.S.F., presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii au atributii specifice de conducere a directiilor generale, Secretariatului general, directiilor, serviciilor si compartimentelor, conform organigramei (modificat prin Regulamentul nr. 3/2021).

Prim-vicepresedintele are atributii specifice de conducere a directiilor si serviciilor conform organigramei de ai jos. In acelasi timp, Vicepresedintii au atributii specifice corespunzatoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiara, conform organigramei, in baza hotararii Parlamentului de numire in aceasta functie.

Directorii generali au in subordine, dupa caz, directii si mai multe servicii conform organigramei si exercita atributiile specifice potrivit prevederilor prezentului regulament si fisei postului. (introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 3/2021)

Directorii au in subordine mai multe servicii conform organigramei si exercita atributiile specifice potrivit prevederilor prezentului regulament si fisei postului. Iar Sefii de serviciu coordoneaza structurile organizatorice primare ale A.S.F. conform organigramei si indeplinesc atributiile prevazute de prezentul regulament si de fisa postului.

Structura organizatorica a A.S.F. cuprinde:
1. Consiliul A.S.F.;

2. sectoare specifice domeniilor de activitate;
- Secretariat general; (introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 3/2021)
- Directii generale; (introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 3/2021)

3. Directii;

4. Servicii;

5. Compartimente.

Consiliul A.S.F. este format din 9 membri, dintre care un presedinte, un primvicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi, si 4 membri neexecutivi. Membrii Consiliului A.S.F. sunt numiti de Parlament, pentru un mandat de 5 ani, in conditiile O.U.G nr. 93/2012.

Consiliul A.S.F. are in subordinea sa directa Serviciul audit intern, Serviciul analiza si suport tehnic SAL-FIN si Serviciul managementul calitatii. (modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 3/2021)

Pentru monitorizarea si deliberarea unor probleme specifice, pe langa Consiliul A.S.F. functioneaza Comisia de etica, Comisia de apel, Comisia de audit si Comisia de comunicare si educatie financiara, denumite in continuare Comisii suport.

Conform noului regulament, Serviciul managementul calitatii se organizeaza si functioneaza in conformitate cu reglementarile proprii ale A.S.F. Activitatea serviciului este coordonata de un sef serviciu care asigura conducerea acestuia si raspunde de buna functionare in indeplinirea atributiilor serviciului.

Organigrama (click pentru marire):2.420 accesari