1asig.ro
1asig.ro
ASF a incheiat anul 2019 cu un ...

ASF a incheiat anul 2019 cu un excedent de 35,5 milioane lei. Afla care au fost veniturile si cheltuielile totale!

5 min. / 1.540 cuvinte
Executia bugetara a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2019, s-a incheiat cu un excedent de 35,5 milioane de lei, in usoara crestere fata de anul precedent, se arata in raportul anual al ASF. Cheltuielile de personal au reprezentat circa 88,2% in totalul cheltuielilor autoritatii.

PROMO


In 2018, excedentul era de circa 33,8 milioane de lei.

Excedentul bugetar s-a stabilit ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate.

"Realizarea acestui excedent este, in principal, rezultatul asigurarii unei colectari corespunzatoare a veniturilor (grad de realizare 100%), pe fondul inregistrarii unei economii realizate la cheltuielile totale (-16,8%), rezultat al inregistrarii de economii pe toate componentele de cheltuieli previzionate (ex: grad de executie de 17,2% a proiectelor de investitii - cheltuieli de capital)", se precizeaza in raportul ASF.

Veniturile totale ale ASF au fost, anul trecut, in suma de 205.230.497 lei, nivel asemanator cu cel din anul 2018.Veniturile din cote aferente tranzactiilor cu instrumente financiare si oferte publice au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2019 de 9.900.976 lei, reprezentand un grad de realizare de 81,5% din valoarea prognozata a perioadei. Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2019, cca. 4,8% din incasarile totale ale ASF.

Veniturile din cote si taxe aplicabile pentru functionarea/administrarea/supravegherea organismelor de plasament colectiv, fondurilor de pensii private si asiguratorilor/ intermediarilor de asigurare/reasigurare au inregistrat un volum al incasarilor in anul 2019 in cuantum de 181.356.184 lei, reprezentand un grad de realizare de 101,3% din valoarea prognozata a perioadei. Sursele principale de incasari la aceste categorii se prezinta dupa cum urmeaza:

-cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de investitii (organismelor de plasament colectiv): 38.550.971 lei, grad de realizare de 101,1% fata de valoarea bugetata;
-cota de 0,0078% din valoarea activului net al fondurilor de pensii administrate privat si taxa lunara de 0,3% (0,25% din iulie 2019) din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii private (pilon II): 74.342.076 lei, grad de realizare de 102,9% fata de valoarea bugetata;
-cota de 0,01% din valoarea activului net al fondurilor de pensii facultative si taxa lunara de 0,25% din valoarea contributiilor brute incasate de fondurile de pensii facultative (pilon III), precum si din taxa de functionare aplicabila depozitarilor: 4.035.318 lei, grad de realizare de 101,46% fata de valoarea bugetata;
-contributii aplicabile asiguratorilor si intermediarilor de asigurare: taxa de functionare de 0,3% aplicabila asiguratorilor/taxa de functionare de 0,1% aplicabila intermediarilor de asigurare, contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari generale (0,4%), respectiv pentru asigurari de viata (0,3%), contributie pentru exercitarea supravegherii si controlului activitatii de asigurari de raspundere civila auto (1%): 64.427.819 lei, grad de realizare de 99,6% fata de valoarea bugetata.

Veniturile din aceste surse au generat in 2019 cca. 88,3% din incasarile totale ale ASF.

Venituri provenite din alte activitati, care cuprind veniturile aferente tarifelor, taxelor de autorizare/ avizare/ aprobare/ atestare/ retragere autorizatie, taxe de inscriere/ inregistrare/ mentinere/ radiere, cote/tarife/taxe pentru monitorizare si alte taxe/tarife asa cum sunt prevazute in anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare, au inregistrat o valoare totala incasata in anul 2019 in cuantum de 7.143.041 lei, grad de realizare 112,02%. Veniturile din aceste surse au generat, in anul 2019, cca. 3,5% din incasarile totale ale ASF pe aceeasi perioada.

Veniturile din amenzi, aplicate pentru entitatile apartinand Sectorului Asigurari Reasigurari, s-au cifrat, in perioada de analiza, la valoarea de 159.829 lei, in scadere fata de anul anterior, cand au insumat 216.116 lei.

Cheltuielile totale realizate in anul 2019 au fost in cuantum de 169.704.015 lei - reprezentand un grad de realizare de 83,17% fata de prevederile aferente perioadei. Cheltuielile efectuate la 31 decembrie 2019 prezinta urmatoarea structura:Cheltuielile de personal, in cuantum total de 149.687.025 lei (89,9% din prevederile bugetate), reprezinta salarii de baza si alte drepturi, acordate conform Contractului Colectiv de Munca in vigoare, la care se adauga contributiile institutiei. Cheltuielile de personal, in anul 2019, au reprezentat cca. 88,2% in totalul cheltuielilor autoritatii, respectiv cca. 72,9% in totalul veniturilor realizate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au inregistrat un cuantum total de 12.906.987 lei, valoare ce reprezinta 68,2% din prevederile bugetate. Acestea au reprezentat, in anul 2019, cca. 7,6% din cheltuielile totale. Dintre cele mai importante cheltuieli din acest capitol ASF a mentionat:

- achizitii de furnituri de birou, materiale curatenie, carburanti, contravaloarea serviciilor de utilitati, telefonie, internet, servicii paza, service auto, servicii intretinere centrale termice, servicii arhivare, agentii de presa (Bloomberg, Reuters): 5.867.088 lei, reprezentand 61,9% din suma prevazuta pentru aceasta perioada;
- deplasari interne si externe: 929.747 lei, reprezentand 61,4% din suma alocata cu aceasta destinatie (transport si alte cheltuieli neprevazute, exclusiv indemnizatia de deplasare);
- consultanta si expertiza: 436.586 lei, reprezentand 46,6% din prevederile bugetate si constand in plati realizate in baza contractelor de consultanta tarife RCA, asistenta juridica, servicii de audit financiar extern;
- alte cheltuieli: 4.458.106 lei, reprezentand, in cea mai mare parte, plati aferente chiriei datorate de catre ASF catre EximBank: 3.410.811 lei (76,5%), cheltuieli pentru actiuni de protocol si reprezentare: 416.241 lei, alte cheltuieli.

Transferurile internationale, reprezentand cotizatiile la organismele internationale la care ASF este membru (ESMA, EIOPA, IOSCO, IAIS, IOPS), au fost in cuantum de 7.076.577 lei, (cca. 4,2% din cheltuielile totale ale ASF), in limita bugetului aprobat de 7.088.220 lei.

Cheltuielile de capital, in cuantum total de 2.076.567 lei, reprezinta cca. 1,2% din cheltuielile totale ale ASF, respectiv un grad de angajare de 15,6% din suma bugetata. Aceasta suma reprezinta valoarea totala platita in anul 2019 pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii IT centralizate si descentralizate, constand in: achizitii de echipamente hard si alte echipamente IT - 895.730 lei; echipamente birotica, mobilier - 163.397 lei; licente si achizitii/dezvoltari soft - 1.008.062 lei; reparatii capitale - lucrari sediu Amiral Balescu - 9.377 lei.

Mai multe detalii gasiti aici.

1.447 accesari