1asig.ro
1asig.ro

ASF a amanat cu un an obligativitatea aplicarii ESEF pentru emitentii listati pe piata reglementata din Romania

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis exercitarea optiunii de amanare a aplicarii ESEF (European Single Electronic Format) si a dispus publicarea in procedura de consultare publica, pentru un termen de 10 zile, a unui proiect de regulament privind obligatia de intocmire de catre emitentii, ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a rapoartelor financiare anuale in formatul de raportare electronic unic insotit de referatul de aprobare.

De asemenea, Consiliul A.S.F. a hotarat notificarea Comisiei Europene cu privire la intentia de amanare cu un an a obligativitatii aplicarii ESEF pentru emitentii listati pe piata reglementata din Romania.

Proiectul de regulament prevede printre altele faptul ca:
  • emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia de a intocmi si publica rapoartele financiare anuale in formatul de raportare electronic unic prevazut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar care incepe pe sau dupa data de 1 ianuarie 2021;
  • emitentii pot intocmi si publica in mod voluntar rapoartele financiare anuale in formatul de raportare electronic unic prevazut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar care a inceput pe sau dupa data de 1 ianuarie 2020.
A.S.F. nu va adopta masuri de autoritate impotriva societatilor care nu au aplicat formatul ESEF pentru exercitiul financiar 2020 pana la momentul la care vor intra in vigoare prevederile privind amanarea obligatiei de aplicare a cerintelor ESEF cu un an (intrarea in vigoare a regulamentului A.S.F.).

La baza acestei decizii au fost avute in vedere urmatoarele: potrivit prevederilor art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe piata reglementata din Romania au obligatia de a intocmi rapoartele financiare anuale intr-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de catre ESMA a unor standarde tehnice de reglementare in acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020. Aceasta prevedere a fost introdusa la nivelul legislatiei nationale in vederea transpunerii actualelor prevederi ale art. 4 alin. (7) din Directiva 2004/109/CE.

Astfel, incepand cu exercitiul financiar 2020, toate rapoartele financiare anuale ale emitentilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata reglementata ar trebui sa fie pregatite in limbajul xHTML sau Extensible Hypertext Markup Language. In baza aceste obligatii, raportarea ar trebui sa se faca incepand cu anul 2021.

In contextul economic generat de pandemia de COVID-19, in cadrul proiectului de modificare a Regulamentului (UE)2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului European privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE (pachetul CMRP), discutat la nivel european, au fost introduse si unele dispozitii care vizeaza posibilitatea amanarii aplicarii cerintelor privind formatul electronic unic european (ESEF) pentru rapoartele financiare anuale ale companiilor listate.

Avand in vedere modificarile propuse la nivelul legislatiei europene, respectiv introducerea unor dispozitii care vizeaza posibilitatea amanarii aplicarii cerintelor privind formatul electronic unic european (ESEF) pentru rapoartele financiare anuale ale companiilor listate, A.S.F. a solicitat partilor implicate (emitenti, auditori financiari, asociatii profesionale) punctul de vedere/o evaluare cu privire la oportunitatea adoptarii unei astfel de decizii de amanare a implementarii cerintelor de raportare in formatul ESEF cu un an, care sa vizeze societatile listate pe piata reglementata din Romania.

Din datele si informatiilor comunicate s-a desprins concluzia ca amanarea cu un an a aplicarii ESEF pentru emitentii listati pe piata reglementata din Romania este oportuna si necesara, in acest sens fiind invocate o serie de impedimente de natura sa afecteze implementarea cerintelor ESEF, dupa cum urmeaza:

- circumstantele exceptionale cauzate de coronavirus (COVID-19) si concentrarea resurselor operationale asupra nevoilor urgente;
- lipsa de personal angajat specializat in transformarea situatiilor financiare anuale conform noilor cerinte;
- existenta unui numar redus de firme care dezvolta aplicatii de acest tip;
- preturile solicitate de firmele existente pentru conversia situatiilor financiare in noul format, nejustificat de mari;
- costurile ridicate pentru identificarea si implementarea unor solutii IT;
- dificultati in identificarea si contractarea unui furnizor IT care sa ofere servicii complete si viabile;
- erorile de mapare aparute pe parcursul conversiei raportului anual, ce cuprinde situatiile financiare auditate (inclusiv raportul de audit), raportul administratorilor, declaratia pe proprie raspundere in noul format iXBRL (Inline eXtensive Business Reporting Language) cerut de ESEF.

1.890 accesari