1asig.ro
1asig.ro
ASF: Vulnerabilitatile in sistemul ...

ASF: Vulnerabilitatile in sistemul financiar nebancar s-au schimbat esential, in contextul COVID-19. Principalele riscuri din piata asigurarilor!

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat prima editie pe anul 2020 a Raportului privind stabilitatea pietelor financiare nebancare, conform caruia anul a debutat cu aparitia unui nou risc la adresa pietelor financiare legat de raspandirea rapida a COVID-19, cu efecte semnificative asupra intregii activitati economice.

PROMO

Documentul prezinta situatia actuala si continua analiza riscurilor si a potentialelor vulnerabilitati la adresa pietei pensiilor private, pietei de capital si pietei asigurarilor, din perspectiva stabilitatii financiare, asa cum aceasta reiese din interpretarea indicatorilor raportati de entitatile supravegheate de A.S.F. pana la data de 31 martie 2020, precum si a celor mai recente date si informatii disponibile cu privire la evolutia pietelor financiare.

"Vulnerabilitatile in sistemul financiar nebancar s-au schimbat esential, avand in vedere declansarea crizei sanitare COVID-19. Incertitudinea in evolutia economica globala reprezinta un risc pentru toate tarile si in particular pentru cele aproximativ 550 de entitati supravegheate de catre A.S.F. In contextul actual, obiectivul primordial al Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru anul 2020 a devenit atenuarea impactului pandemiei COVID-19 asupra stabilitatii pietei financiare nebancare si, implicit, protejarea consumatorilor de produse si servicii nebancare", a transmis Autoritatea.

Pentru aceasta, au fost deja implementate mai multe masuri, printre care: reducerea cu 25% a tuturor taxelor datorate A.S.F., cerinte de guvernanta pentru desfasurarea reuniunilor la distanta, posibilitatea administratorilor de fonduri de pensii private de a investi in titluri de stat un procent mai mare de 70% din valoarea activelor, prorogarea unor termene de raportare, recomandari privind transparenta emitentilor in relatia cu stakeholderii, verificarea planurilor de continuitate a activitatii, precum si emiterea unor avertizari privind riscul cibernetic.

Din perspectiva riscurilor aferente celor trei piete financiare non-bancare, analiza A.S.F. a reliefat urmatoarele aspecte:
  • Riscurile aferente stabilitatii si bunei functionari a fondurilor de pensii se mentin la niveluri reduse, dat fiind mecanismul de functionare a sistemul de pensii private de tip contributii definite cu garantii (la nivelul sumei contributiilor), excluzand din start riscul de solvabilitate care constituie principala preocupare in cazul sistemelor de pensii bazate pe definirea beneficiilor (predominante inca in Europa atat ca numar, cat si ca active);
  • In contextul actual caracterizat de pandemia COVID-19, pentru piata organismelor de plasament colectiv cele mai relevante sunt riscurile investitionale, riscul de credit si riscul de lichiditate. In continuare, acestea sunt gestionate in general adecvat la nivelul intregii piete, prin diversificare si prin respectarea politicilor de investitii asumate prin prospectele fondurilor. Complexitatea redusa a pietei face ca, deocamdata, aceste riscuri sa nu fie amplificate prin utilizarea levierului financiar, instrumentele financiare complexe (ex. derivate, structurate, obligatiuni rezultate din securitizare etc.) neavand o pondere semnificativa in activele totale. Pentru cea de-a doua componenta a pietei de capital, piata bursiera locala, sunt relevante riscul de piata si riscul de lichiditate.
  • Riscul de afaceri pentru piata asigurarilor este determinat de o potentiala scadere a volumului de prime brute subscrise si o crestere a rascumpararilor politelor in vigoare. Cu toate acestea, majoritatea societatilor de asigurare din Romania nu evalueaza impactul COVID-19 ca fiind unul major asupra profilului de risc (conform consultarilor efectuate dintre A.S.F. si asiguratori) si a pozitiei lor financiare. Unii asiguratori au efectuat teste de stres suplimentare si analize de impact, iar impactul a fost marginal.
Imaginea de ansamblu ce rezulta din informatiile si analizele prezentate in raport evidentiaza rezilienta sistemului financiar nebancar, in ciuda socurilor pe termen scurt primite in contextul crizei actuale declansate de pandemia COVID-19.

Potentiale riscuri si vulnerabilitati pe PIATA ASIGURARILOR

Gradul ridicat de concentrare pe piata asigurarilor reprezinta o vulnerabilitate, atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare.

Din perspectiva expunerii pe clase, piata asigurarilor din Romania se caracterizeaza printr-un grad ridicat de concentrare atat pentru segmentul asigurarilor generale (se observa dominanta asigurarilor auto in piata locala), cat si in ceea ce priveste activitatea de asigurari de viata.

Conform ASF, dependenta pietei locale de asigurarile auto a adus pierderi societatilor de asigurare de-a lungul timpului. Se constata inregistrarea unor rate combinate ale daunei supraunitare pentru clasele A10 (RCA si CMR) si A3 (CASCO) in perioada 2018 - 2019, ceea ce indica pierderi ale societatilor pe aceste categorii de asigurari. De asemenea, indemnizatiile brute platite pentru aceste clase de asigurare au o valoare de 4,91 miliarde lei in 2019, reprezentand 85% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale, respectiv 72% din volumul total de indemnizatii brute platite la nivelul intregii piete. Despagubirile brute platite pentru clasele de 119 asigurare auto au o valoare ridicata si ca pondere in totalul primelor brute subscrise pentru aceste asigurari, adica reprezinta cumulat circa 78% din primele brute subscrise pentru cele doua categorii de asigurari (clasele A10 RCA si A3 CASCO).

In acest sens, in vederea diminuarii dependentei pietei asigurarilor de asigurarile auto, ASF a derulat o serie de programe de educatie financiara in scopul diversificarii interesului consumatorilor romani pentru o varietate mai larga de produse si servicii de asigurare. Programele de educatie financiara au vizat cresterea gradului de incluziune financiara, o mai buna intelegere de catre consumatori a produselor de asigurare existente pe piata, precum si cresterea increderii consumatorilor.

Pentru diversificarea pietei asigurarilor si dezvoltarea si altor segmente de asigurare in vederea reducerii dependentei pietei de asigurarile auto, la nivelul ASF au fost, de asemenea, constituite grupuri de lucru ce vizeaza dezvoltarea pietelor asigurarilor agricole si de sanatate.

Pentru asigurarile de sanatate au fost propuse o serie de masuri incepand cu anul 2016 (inclusiv clarificari tehnice privind aplicarea deductibilitatilor fiscale pentru politele de asigurari private de sanatate). Astfel ca o analiza mai detaliata a evolutiei acestei piete arata o crestere a volumului de prime brute subscrise pentru asigurarile de sanatate de la o pondere de 0,34% in 2009 pana la o pondere de 2,45% in 2019 pentru asigurarile de sanatate asimilabile asigurarilor generale in totalul primelor brute subscrise pentru intreaga activitate de asigurari generale, respectiv de la 0,56% in 2009 pana la 7% in 2019 pentru cele asimilabile asigurarilor de viata in total prime brute subscrise la nivelul pietei de asigurari de viata

Din aceasta perspectiva, se remarca o tendinta de diversificare a interesului consumatorilor pentru produse de asigurari de sanatate, ceea ce conduce implicit la dezvoltarea acestor segmente de asigurare. Pe termen lung, dezvoltarea pietei asigurarilor de sanatate poate determina imbunatatirea profitabilitatii societatilor de asigurare prin reducerea dependentei de asigurarile ce aduc pierderi mai mari, ceea ce conduce la asigurarea stabilitatii financiare a intregii piete a asigurarilor din Romania.

Anul 2020 a debutat cu aparitia unui nou risc la adresa pietelor financiare legat de raspandirea rapida a COVID-19, cu efecte semnificative asupra intregii activitati economice.

"Impactul pe termen lung a COVID-19 asupra sectorului asigurarilor este unul incert, insa ne putem astepta la o serie de perturbari la nivel european, cu potentiale consecinte inclusiv asupra pietei domestice", se arata in raportul ASF.

Principalele zone de risc identificate au fost:
  • scaderea valorii activelor societatilor de asigurare ca urmare a reducerilor masive inregistrate de burse;
  • cresterea valorii obligatiilor asiguratorilor, decurgand ca urmare a materializarii unor riscuri pe fondul raspandirii COVID-19, in special in cazul produselor de asigurari de sanatate, deces, incapacitate temporara de munca, riscul de neplata a datoriilor pe care asiguratul le are, asigurare atasata produselor bancare, asigurari de calatorie in strainatate.
Pe termen mediu si lung, in contextul mediului economic actual caracterizat prin rate foarte scazute ale dobanzii, acesta poate avea impact negativ asupra solvabilitatii si profitabilitatii societatilor de asigurare (in special in segmentul asigurarilor de viata), ca urmare a riscului de reinvestire in obligatiuni cu randament mai redus, pe masura ce obligatiunile aflate in prezent in portofoliile asiguratorilor ajung la maturitate.

Toate aceste evolutii adverse cumulate indica un dublu impact in cazul asiguratorilor: atat pe partea de active, cat si in ceea ce priveste datoriile, cu potentiale consecinte negative asupra solvabilitatii si pozitiei financiare a societatilor.

In contextul raspandirii COVID-19 si a masurilor stricte impuse de state in vederea prevenirii raspandirii cu impact asupra activitatii economice, acestor riscuri li se poate alatura si riscul de afaceri generat de o potentiala scadere a volumului de prime brute subscrise si o crestere a rascumpararilor politelor in vigoare.

In vederea asigurarii unui tratament corect si a protejarii drepturilor clientilor de produse de asigurare, ASF atrage atentia ca desfasoara activitati de supraveghere si control al respectarii regulilor de conduita.

Riscuri din perspectiva conduitei:

- Clientii pot suferi pierderi in cazul rezilierii anticipate sau a solicitarii platilor in conditii dezavantajoase oferite de piata;
- Desi activitatea de relatii cu clientii se deruleaza online, faptul ca anumite departamente nu sunt conectate la serviciul relatii cu clientii ingreuneaza comunicarea, iar informatiile solicitate se transmit cu intarziere;
- Posibilitatea suspendarii contractelor de asigurare RCA va creste riscul operational pentru companii;
- Intreruperea platilor catre asigurati ca urmare a scaderii veniturilor acestora, fapt ce va duce la imposibilitatea continuarii relatiilor contractuale si rezilierea contractelor de asigurare;
- Incetinirea activitatilor functionale pentru solutionarea dosarelor de dauna pentru care este necesar contactul fizic: examene medicale, rapoarte de expert, constatari/reconstatari etc;
- Modificarea conditiilor de derulare a supravegherii si a controalelor, atat interne, cat si externe poate afecta stabilitatea pietei daca nu este facuta cu responsabilitate si bunacredinta.

Principalele aspecte identificate pentru produsul RCA (Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto), principalul produs pentru care se inregistreaza cele mai multe sesizari si petitii la nivelul asiguratorilor, dar si al supraveghetorilor pietei:
  • Plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA;
  • Depasirea termenului legal de comunicare a valorii maxime de despagubire;
  • Depasirea termenului legal de transmitere a ofertei de despagubire;
  • Depasirea termenului legal de transmitere a notificarii de respingere de la plata a dosarului de dauna;
  • Depasirea termenului legal de efectuare a constatarii/reconstatarii.
ASF precizeaza ca asigura monitorizarea pietei de asigurari pentru identificarea solutiilor tehnologice inovative, implementate de societatile de asigurare, care sa raspunda contextului actual, caracterizat de criza generata de COVID-19, si care sa respecte drepturile consumatorilor de produse de asigurare. A fost actualizata in permanenta pagina de internet a grupului InsurTech HUB si a fost mentinuta o legatura stransa intre membrii InsurTech HUB si ASF.

Avand in vedere masurile de protectie si gestionare a crizei generate de COVID-19, prin care activitatile societatilor au fost incurajate sa fie desfasurate de la distanta, s-a constatat multiplicarea riscurilor din sectorul cibernetic, in special cele legate de pierderea sau utilizarea neautorizata a datelor.

Ca urmare a analizei efectuate de catre ASF, s-a transmis o adresa privind avertizarea de risc cibernetic catre toate societatile de asigurare, prin care au fost transmise o serie de recomandari pentru diminuarea acestui risc, inclusiv revizuirea/identificarea impreuna cu auditorul IT extern/furnizorul de servicii IT externalizate a vulnerabilitatilor si identificarea modalitatilor de adresare a riscurilor operationale cu respectarea cerintelor Normei nr.4/2018, precum si notificarea ASF cu privire la orice incident cibernetic aparut in activitatea curenta a societatii de asigurare.

ASF mai noteaza ca analizeaza produsele de asigurare ale societatilor si intermediarilor si au fost identificate mai multe aspecte de natura a prejudicia consumatorii, cum ar fi: informare incompleta, identificarea vaga a pietei tinta, definitii ambigue ale unor termeni, de natura a induce in eroare consumatorii, neacoperirea riscurilor in perioada de gratie, dezacord cu legislatia institutiilor financiare nebancare etc. Aceste aspecte fac obiectul supravegherii continue si a controalelor derulate de echipele de specialisti, dar si discutiilor cu reprezentantii societatilor in vederea remedierii deficientelor identificate.

Avand in vedere importanta protejarii clientilor de produse de asigurare si a asigurarii stabilitatii pietei asigurarilor, ASF desfasoara proiectul "Enhancing the supervision function of the Romanian insurance market in respect of market conduct", finantat de Comisia Europeana, ce presupune asistenta tehnica acordata de catre EIOPA in domeniul supravegherii conduitei distribuitorilor de asigurari.

Proiectul are ca scop dezvoltarea instrumentelor de supraveghere bazate pe evaluarea riscurilor privind conduita distribuitorilor in relatia cu clientii, prin implementarea:
- cadrului conceptual pentru identificarea si monitorizarea riscurilor de conduita prin ciclul de viata al produselor de asigurare;
- sistemului de raportari transmise cu regularitate de entitatile supravegheate de ASF;
- instrumentelor de evaluare a riscurilor pentru a monitoriza riscurile de conduita ale produselor de asigurare la nivel de piata, inclusiv implementarea unui sistem de indicatori de conduita la nivel de piata;
- instrumentelor de evaluare a riscurilor pentru a monitoriza riscurile de conduita la nivelul fiecarei societati de asigurare, inclusiv implementarea unui sistem de indicatori de conduita la nivel de societate;
- procesului pentru aprobarea prioritatilor de supraveghere a conduitei si a planului de actiune;
- procesului pentru aprobarea masurilor de supraveghere a conduitei care trebuie luate in urma activitatilor / actiunilor de supraveghere.

Masuri luate de ASF pentru evaluarea impactului COVID-19

In acord cu recomandarile EIOPA publicate in luna martie 2020, ASF a emis Norma nr. 21/2020 privind prorogarea unor termene privind raportarile, publicarea informatiilor publice si transmiterea altor documente catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in domeniul asigurarilor, ca urmare a situatiei generate de COVID-19 si instituirii starii de urgenta in Romania.

Norma vizeaza prorogarea termenelor de depunere atat ale unor raportari specifice regimului Solvabilitate II, cat si ale unor raportari nationale, venind astfel in sprijinul societatilor de asigurare pentru sustinerea continuarii activitatii acestora intr-un context caracterizat de un grad sporit de volatilitate si cu implicatii semnificative asupra activitatilor economice.

In luna martie 2020, ASF a realizat si o consultare cu privire la impactul COVID-19 asupra activitatii societatilor de asigurare autorizate si reglementate de Autoritate, vizandu-se urmatoarele aspecte:
- o analiza a impactului pe care acest fenomen l-ar putea avea asupra activitatii si stabilitatii financiare a companiilor in termeni de solvabilitate, lichiditate, potentiala modificare a profilului de risc;
- prezentarea tipurilor de asigurare si a riscurilor pe care acestea le acopera, aflate in portofoliul societatilor la finalul lui 2019, ce ar putea fi afectate de manifestarea acestui fenomen si o analiza cantitativa a impactului expunerii la aceste tipuri de asigurare;

Masuri luate de societatile de asigurare in contextul COVID-19

Un numar de 26 de companii de asigurare au raspuns la initiativa ASF si au furnizat informatii relevante despre impactul coronavirusului asupra activitatii lor. Astfel, toate societatile de asigurare au prezentat planuri de continuare a activitatii sau procedurilor si/sau masuri pentru situatii de urgenta, inclusiv in scenarii de pandemie.

"Majoritatea companiilor nu evalueaza impactul COVID-19 ca fiind unul major asupra profilului de risc si a pozitiei lor financiare. Unii dintre ei au efectuat teste de stres suplimentare si analize de impact, iar impactul a fost unul marginal. De asemenea, majoritatea sunt bine capitalizate, cu indicatori de lichiditate si solvabilitate mult peste pragurile minime. Din perspectiva produselor de asigurare, majoritatea companiilor fie au excluderi pentru epidemii / pandemii, fie au o expunere scazuta pentru acest tip de risc", potrivit raportului publicat de Autoritatea de Supravegherre Financiara.

ASF mentioneaza ca va continua sa monitorizeze evolutiile pietei asigurarilor si potentialele implicatii pe care raspandirea COVID-19 le poate avea, asigurand in acest fel principalele obiective ale ASF legate de asigurarea stabilitatii financiare a pietei asigurarilor din Romania si protectia consumatorilor.

Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare poate fi consultat AICI.

1.346 accesari