1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF: Solutii favorabile pronuntate ...

ASF: Solutii favorabile pronuntate in luna iulie 2022

In luna iulie a anului 2022, instantele de judecata au pronuntat solutii favorabile A.S.F. in urmatoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 25613/3/2020
  Prin Hotararea nr. 1815/6.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA.
  Solutia pe scurt:
  "Ia act de renuntarea recurentului reclamant la judecata recursului. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...) Admite recursul recurentei parate, caseaza in parte sentinta si in rejudecare respingere cererea reclamantei de obligare a paratei la comunicarea informatiilor solicitate la pct. 4 - cu referire la copia Hotararii Consiliului A.S.F. din cadrul sedintei din 12.06.2019 si a stenogramei anonimizate. Mentine in rest sentinta civila.
  Definitiva."
  Obiectul cauzei: actiunea formulata de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA avand ca obiect solicitarea de comunicare a unor informatii de interes public in opinia reclamantei.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000939332&id_inst=2
 2. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 1090/2/2018* (rejudecare)
  Prin Hotararea nr. 169/6.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Ormenisan Ovidiu Adrian, respectiv intervenientul Asociatia Brokerilor (in sprijinul reclamantului).
  Solutia pe scurt:
  "Respinge actiunea ca neintemeiata. Cu recurs in 15 zile de la comunicare. (...)".
  Obiectul cauzei: prin cererea introductiva, reclamantul, Ormenisan Ovidiu Adrian, a solicitat instantei de judecata anularea Deciziei A.S.F. nr. 1440/12.10.2017 prin care acesta a fost sanctionat in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare si Sef Serviciu Tranzactionare in cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., cu amenda in cuantum de 45.000 lei, respectiv retragerea autorizatiei de agent pentru servicii de investitii financiare si interzicerea pentru o perioada de 3 ani a dreptului de a ocupa o functie, de a desfasura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea in conditiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Solutia instantei poate fi consultata la urmatoarea adresa: 
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406296&id_inst=2
 3. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 3984/2/2021
  Prin Hotararea nr. 1291/8.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Vivendi International S.R.L., respectiv Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, prin lichidator judiciar CITR filiala CLUJ SPRL.
  Solutia pe scurt:
  "Admite exceptia lipsei calitatii de reprezentant a reclamantei Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, invocata din oficiu. Anuleaza cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance SA pentru lipsa dovezii calitatii de reprezentant. Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Vivendi International SRL in contradictoriu cu parata Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca neintemeiata. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare (...)".
  Obiectul cauzei: prin cererea introductiva, reclamantul a solicitat anularea Deciziei A.S.F.
  nr. 714/03/06/2021 privind sanctionarea SAR City Insurance S.A. cu amenda in valoare de 2.930.766 lei si stabilirea unor masuri.
  Solutia instantei poate fi consultata la urmatoarea adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000396702&id_inst=2
 4. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 5312/2/2021
  Prin Hotararea nr. 1380/8.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantii Behboud Madadi, Alexandru Ionel Secara si Florian Munteanu.
  Solutia pe scurt:
  "Respinge cererea astfel cum a fost modificata ca neintemeiata.
  Cu recurs. (...)"
  Obiectul cauzei: reclamantii au solicitat instantei de judecata: sa oblige A.S.F. sa dispuna suspendarea de catre SIF Muntenia S.A. a drepturilor de vot aferente actiunilor SIF Muntenia S.A. pe care aceasta societate le detine in mod indirect prin interpusi, fondurile de investitii: FDI Prosper Invest, FII Bet-FI Index Invest, FII Optim Invest, FIA Certinvest Actiuni, FDI Active Dinamic, FII Active Plus, FDI Star Next, Romania Strategy Fund administrate de societatile de administrare a investitiilor: SAI Swiss Capital, SAI Broker SA, SAI Certinvest SA, SAI Star Asset Management SA, avand in vedere refuzul nejustificat al A.S.F. de a emite acest act.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000398657&id_inst=2
 5. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 494/2/2022
  Prin Hotararea nr. 1415/15.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Adrian Andrici, in calitate de membru al Consiliului de administratie al S.I.F. Oltenia S.A. la data emiterii deciziei A.S.F.
  Solutia pe scurt:
  "Respinge exceptia necompetentei ca neintemeiata. Respinge cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.
  Cu recurs, in 15 zile de la comunicare (...)."
  Obiectul cauzei: actiunea formulata de reclamant prin care acesta a solicitat, in principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1135/15.09.2021 cu privire la retragerea aprobarii acordate de catre A.S.F. domnului Andrici Adrian, in calitate de membru al Consiliului de administratie al S.I.F. Oltenia S.A., prin Autorizatia nr. 191/03.12.2020.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404187&id_inst=2
 6. Judecatoria Sectorului 3 - Dosar nr. 3098/301/2022

Prin Hotararea nr. 7133/20.07.2022, Judecatoria Sectorul 3 a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Beicus Cristinel Dumitru.

Solutia pe scurt:

"Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, invocata de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Respinge cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Admite exceptia inadmisibilitatii, invocata de Fondul de Garantare a Asiguratilor. Respinge cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu Fondul de Garantare a Asiguratilor, ca inadmisibila. Respinge cererea reclamantului de obligare a paratilor la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare (...)

Obiectul cauzei: cererea formulata de reclamant prin care acesta solicita instantei obligarea paratilor: Fondul de Garantare a Asiguratilor, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. si A.S.F., la plata sumei de 7.712,8 lei reprezentand daunele produse cu ocazia producerii unor evenimente rutiere.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000700720&id_inst=301

7. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 495/2/2022

Prin Hotararea nr. 1329/22.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.

Solutia pe scurt:

"Respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare (...)"

Obiectul cauzei: actiunea formulata de Societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. prin care a fost contestata Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 privind sanctionarea cu amenda in cuantum de 3.546.000 lei a societatii si stabilirea unor masuri in sarcina acesteia.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000404188&id_inst=2

8. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 2797/2/2019*

Prin Hotararea nr. 1328/22.07.2022, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantii Constantin Stefan si Electroarges SA.

Solutia pe scurt:

"Respinge cererea ca fiind neintemeiata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...)

Obiectul cauzei: reclamantii au solicitat instantei, in principal, anularea Deciziei A.S.F.
nr. 1160/26.09.2018 prin care dl. Constantin Stefan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Electroarges S.A. Curtea de Arges, a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 15.000 lei.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408370&id_inst=2